Chương trình đào tạo thạc sĩ & tiến sĩ
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu

  •   22/03/2022 10:02:24 PM
  •   Đã xem: 118

Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 115/QĐ-ĐHTM ngày 21/1/2022 về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu.

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản lý kinh tế trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản lý kinh tế trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng

  •   22/03/2022 09:56:48 PM
  •   Đã xem: 167

Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 115/QĐ-ĐHTM ngày 21/1/2022 về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản lý kinh tế thạc sĩ định hướng ứng dụng.

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản lý kinh tế trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản lý kinh tế trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu

  •   22/03/2022 09:53:40 PM
  •   Đã xem: 134

Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 115/QĐ-ĐHTM ngày 21/1/2022 về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản lý kinh tế thạc sĩ định hướng nghiên cứu.

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kinh doanh thương mại trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kinh doanh thương mại trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng

  •   22/03/2022 09:50:28 PM
  •   Đã xem: 118

Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 115/QĐ-ĐHTM ngày 21/1/2022 về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kinh doanh thương mại thạc sĩ định hướng ứng dụng.

, . : 60