Chương trình Đào tạo
Logo Đại học Thương Mại

Quyết định về việc hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Tài chính ngân hàng thương mại và Kế toán doanh nghiệp

  •   17/08/2018 04:59:44 AM
  •   Đã xem: 101

Nhà trường ban hành Quyết định số 790/QĐ-ĐHTM ngày 13/7/2018 về việc hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Tài chính ngân hàng thương mại và Kế toán doanh nghiệp trình độ đại học hệ chính quy.

Quyết định ban hành chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù ngành Quản trị khách sạn và ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quyết định ban hành chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù ngành Quản trị khách sạn và ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

  •   17/08/2018 04:46:33 AM
  •   Đã xem: 151

Nhà trường đã ban hành Quyết định số 948/QĐ-ĐHTM ngày 14/8/2018 về việc ban hành chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù ngành Quản trị khách sạn và ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trình độ đại học hệ chính quy.

Logo Đại học Thương Mại

Quyết định ban hành chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù ngành Hệ thống thông tin quản lý

  •   17/08/2018 04:31:00 AM
  •   Đã xem: 124

Nhà trường đã ban hành Quyết định số 947/QĐ-ĐHTM ngày 14/8/2018 về việc ban hành chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù ngành Hệ thống thông tin quản lý trình độ đại học hệ chính quy.

, . : 60