Chương trình Đào tạo
Logo Đại học Thương Mại

Trường Đại học Thương mại mở ngành đào tạo Quản trị nhân lực trình độ thạc sĩ

  •   29/03/2018 09:45:13 PM
  •   Đã xem: 97

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, sở hữu đội ngũ nhân lực trình độ cao, có kiến thức, có kĩ năng và động cơ đúng đắn ngày càng được coi trọng và xác định là một lợi thế cạnh tranh của tổ chức, doanh nghiệp và đất nước. Vẫn còn một khoảng cách lớn giữa nhu cầu và khả năng cung ứng về nhân lực ngành Quản trị nhân lực trình độ cao để có thể đáp ứng được yêu cầu của công cuộc phát triển đất nước nói chung và thành phố Hà nội nói riêng cho hiện tại và theo quy hoạch.

Logo Đại học Thương Mại

Trường Đại học Thương mại mở chuyên ngành đào tạo Tài chính công và Kế toán công trình độ đại học

  •   29/03/2018 05:14:21 AM
  •   Đã xem: 107

Trong những năm gần đây, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính và kế toán công ngày càng một tăng trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị sử dụng ngân sách. Hiện nay, ở Việt Nam, chuyên ngành Kế toán công và Tài chính công đã được đào tạo tại một số trường đại học, học viện như Học viện Tài chính, Trường Đại học Kinh tế TP HCM, ... Tuy nhiên, việc đào tạo này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu xã hội cả về số lượng và chất lượng.

Logo Đại học Thương Mại

Chương trình đào tạo hệ vừa làm vừa học các chuyên ngành trình độ đại học

  •   24/01/2018 05:01:25 AM
  •   Đã xem: 137

Quyết định 877/QĐ-ĐHTM ngày 14/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành chương trình đào tạo vừa làm vừa học các chuyên ngành trình độ đại học.

, . : 60