Chương trình Đào tạo
Logo Đại học Thương Mại

Chương trình đào tạo bằng 2 hệ vừa học vừa làm trình độ đại học

  •   24/01/2018 04:57:25 AM
  •   Đã xem: 59

Quyết định 875/QĐ-ĐHTM ngày 14/12/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại về việc ban hành chương trình đào tạo bằng 2 hệ vừa học vừa làm các chuyên ngành trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ.

Logo Đại học Thương Mại

Chương trình đào tạo hệ liên thông các chuyên ngành theo hệ thống tín chỉ

  •   24/01/2018 04:52:50 AM
  •   Đã xem: 50

Quyết định 445/QĐ-ĐHTM ngày 16/6/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại về việc ban hành bộ chương trình đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

Logo Đại học Thương Mại

Chương trình đào tạo bằng 2 chính quy chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán doanh nghiệp

  •   24/01/2018 04:47:05 AM
  •   Đã xem: 54

Quyết định876/QĐ-ĐHTM ngày 14/12/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại về việc ban hành chương trình đào tạo bằng 2 hệ chính quy chuyên ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ.

Logo Đại học Thương Mại

Chương trình đào tạo bằng 2 chính quy Luật KT, QTKS

  •   24/01/2018 04:43:50 AM
  •   Đã xem: 39

Quyết định 323/QĐ-ĐHTM ngày 5/5/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại về việc ban hành chương trình đào tạo bằng 2 hệ chính quy chuyên ngành Luật kinh tế, Quản trị khách sạn trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ.

, . : 60