Chương trình Đào tạo
Logo Đại học Thương Mại

Quyết định ban hành Quy định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập, kỹ năng, kiến thức tích lũy của người học khi học CTDT liên thông

  •   05/01/2019 03:10:46 PM
  •   Đã xem: 36

Nhà trường ban hành Quyết định số 02/QĐ-ĐHTM ngày 02/1/2019 về việc ban hành Quy định công nhận giáo trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi học CTDT liên thông.

Logo Đại học Thương Mại

Quy định về xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo của Trường ĐH Thương mại

  •   27/11/2018 10:17:30 AM
  •   Đã xem: 122

Quyết định số 1699/QĐ-ĐHTM ngày 26/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành Quy định về xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo của trường Đại học Thương mại.

Logo Đại học Thương Mại

Quyết định về các học phần bổ sung kiến thức đầu vào các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ đối với thí sinh có bằng đại học thuộc các khối ngành khác

  •   22/10/2018 03:50:18 PM
  •   Đã xem: 117

Quyết định 1432/QĐ-ĐHTM ngày 12/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về các học phần bổ sung kiến thức đầu vào các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ đối với thí sinh có bằng đại học thuộc các khối ngành khác.

Logo Đại học Thương Mại

Quyết định về việc hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Tài chính ngân hàng thương mại và Kế toán doanh nghiệp

  •   17/08/2018 03:59:44 PM
  •   Đã xem: 165

Nhà trường ban hành Quyết định số 790/QĐ-ĐHTM ngày 13/7/2018 về việc hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Tài chính ngân hàng thương mại và Kế toán doanh nghiệp trình độ đại học hệ chính quy.

, . : 60