Chương trình Đào tạo
Logo DHTM 3

Quyết định ban hành bộ đề cương các học phần trong CTĐT Thạc sĩ định hướng nghiên cứu

  •   29/04/2021 12:02:03 AM
  •   Đã xem: 82

Nhà trường đã ban hành Quyết định số 481/QĐ-ĐHTM ngày 26/4/2021 về việc ban hành bộ đề cương các học phần trong CTĐT Thạc sĩ định hướng nghiên cứu năm 2021.

Logo Đại học Thương Mại

Quyết định ban hành danh sách các học phần bổ sung kiến thức cho các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu

  •   16/04/2021 12:32:18 AM
  •   Đã xem: 116

Quyết định ban hành danh sách các học phần bổ sung kiến thức cho các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu

Logo Đại học Thương Mại

Quyết định ban hành CTDT Marketing thương mại trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu

  •   09/04/2021 03:37:12 AM
  •   Đã xem: 97

Nhà trường đã ban hành Quyết định số 321/QĐ-ĐHTM ngày 2/4/2021 ban hành CTDT Marketing thương mại trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu.

Thông báo về kế hoạch xây dựng CTĐT trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng

Thông báo về kế hoạch xây dựng CTĐT trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng

  •   05/03/2021 01:38:32 AM
  •   Đã xem: 212

Thông báo số 203/TB-ĐHTM ngày 05/3/2021 về kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng.

, . : 60