Chương trình Đào tạo
Logo Đại học Thương Mại

Quyết định ban hành bộ đề cương chi tiết các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng năm 2021

  •   31/08/2021 10:12:37 AM
  •   Đã xem: 89

Nhà trường đã có Quyết định số 1260/QĐ-ĐHTM ngày 31/8/2021 về việc ban hành bộ đề cương chi tiết các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng năm 2021.

Quyết định về việc hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thương mại

Quyết định về việc hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thương mại

  •   09/08/2021 02:35:00 PM
  •   Đã xem: 309

Nhà trường ban hành Quyết định số 790/QĐ-ĐHTM ngày 13/7/2018 về việc hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thương mại trình độ đại học hệ chính quy.

Logo Đại học Thương Mại

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị nhân lực trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng

  •   24/06/2021 02:42:18 PM
  •   Đã xem: 312

Nhà trường đã có Quyết định số 934/QĐ-ĐHTM ngày 18/6/2021 về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị nhân lực trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng.

Logo Đại học Thương Mại

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tài chính - Ngân hàng trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng

  •   24/06/2021 02:40:41 PM
  •   Đã xem: 220

Nhà trường đã có Quyết định số 934/QĐ-ĐHTM ngày 18/6/2021 về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tài chính - Ngân hàng trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng.

, . : 60