Chương trình Đào tạo
Logo Đại học Thương Mại

Quyết định điều chỉnh phân công học phần thuộc CTĐT các chuyên ngành trình độ Thạc sĩ theo hệ thống tín chỉ

  •   06/11/2017 09:58:45 PM
  •   Đã xem: 920

Nhà trường đã có Quyết định 723a/QĐ-ĐHTM ngày 19/10/2017 về việc điều chỉnh phân công học phần thuộc chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ Thạc sĩ theo hệ thống tín chỉ.

Logo Đại học Thương Mại

Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ Thạc sĩ theo hệ thống tín chỉ

  •   20/10/2017 04:29:25 AM
  •   Đã xem: 925

Nhà trường đã có Quyết định 723/QĐ-ĐHTM ngày 19/10/2017 về việc điều chỉnh chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ Thạc sĩ theo hệ thống tín chỉ.

, . : 60