Chương trình Đào tạo
Quyết định ban hành các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng

Quyết định ban hành các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng

  •   23/06/2021 05:26:37 AM
  •   Đã xem: 40

Nhà trường đã ban hành Quyết định số 934/QĐ-ĐHTM ngày 18/6/2021 về việc ban hành các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng.

Quyết định về việc ban hành Quy định học bổ sung kiến thức cho ứng viên đăng kí dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Thương mại

Quyết định về việc ban hành Quy định học bổ sung kiến thức cho ứng viên đăng kí dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Thương mại

  •   14/05/2021 03:10:38 AM
  •   Đã xem: 149

Quyết định 608 /QĐ-ĐHTM ngày 14/5/2021 về việc ban hành Quy định học bổ sung kiến thức cho ứng viên đăng kí dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Thương mại

Logo DHTM 3

Quyết định ban hành bộ đề cương các học phần trong CTĐT Thạc sĩ định hướng nghiên cứu

  •   29/04/2021 12:02:03 AM
  •   Đã xem: 117

Nhà trường đã ban hành Quyết định số 481/QĐ-ĐHTM ngày 26/4/2021 về việc ban hành bộ đề cương các học phần trong CTĐT Thạc sĩ định hướng nghiên cứu năm 2021.

Logo Đại học Thương Mại

Quyết định ban hành danh sách các học phần bổ sung kiến thức cho các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu

  •   16/04/2021 12:32:18 AM
  •   Đã xem: 157

Quyết định ban hành danh sách các học phần bổ sung kiến thức cho các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu

, . : 60