Chương trình Đào tạo

Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ Thạc sĩ theo hệ thống tín chỉ

Thứ sáu - 20/10/2017 04:29
Nhà trường đã có Quyết định 723/QĐ-ĐHTM ngày 19/10/2017 về việc điều chỉnh chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ Thạc sĩ theo hệ thống tín chỉ.
 
Thông tin chi tiết xem tại đây
 
, . : 60