Chương trình Đào tạo

Thông báo về việc nộp hồ sơ hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ đại học hệ chính quy

Thứ năm - 19/09/2019 23:14
Nhà trường đã có thông báo số 840/QLKH-ĐHTM ngày 18/9/2019 về việc nộp hồ sơ hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ đại học hệ chính quy.
Thông tin chi tiết xem tiết xem tại đây. 
, . : 60