Danh mục các bài viết đăng kỷ yếu Hội Thảo
DS HTQT ĐHTM-LHU 2014

DS HTQT ĐHTM-LHU 2014

  •   07/06/2017 02:52:00 AM
  •   Đã xem: 1404

DS HTQT ĐHTM-LHU 2014

DS HTQT Đà nẵng 2016

DS HTQT Đà nẵng 2016

  •   22/07/2016 05:52:00 AM
  •   Đã xem: 1381

DS HTQT Đà nẵng 2016

Hội thảo quốc tế tại TP.Cao Bằng 01/2016: "Chính sách và giải pháp hỗ trợ xuất khẩu hàng nông sản sang thị trường Trung Quốc qua tỉnh Cao Bằng"

Hội thảo quốc tế tại TP.Cao Bằng 01/2016: "Chính sách và giải pháp hỗ trợ xuất khẩu hàng nông sản sang thị trường Trung Quốc qua tỉnh Cao Bằng"

  •   08/01/2016 05:51:00 AM
  •   Đã xem: 1382

Ngày 08/01/2016, tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Hội thảo Quốc tế với chủ đề "Chính sách và giải pháp hỗ trợ xuất khẩu hàng nông sản sang thị trường Trung Quốc qua tỉnh Cao Bằng" do Trường Đại học Thương mại phối hợp với Tỉnh ủy Cao Bằng đồng tổ chức đã thành công tốt đẹp

, . : 60