Đào tạo Bằng 2
Hướng dẫn làm hồ sơ tuyển sinh năm 2019

Hướng dẫn làm hồ sơ tuyển sinh năm 2019

  •   20/03/2019 10:28:00 PM
  •   Đã xem: 13967

Khoa Tại chức trường Đại học Thương mại hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ tuyển sinh hệ liên thông, bằng 2 và VLVH như sau:

Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng 2 năm 2019

Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng 2 năm 2019

  •   20/03/2019 10:23:30 PM
  •   Đã xem: 13441

Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh hệ văn bằng 2 năm 2019

, . : 60