Đào tạo Chính quy
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2018

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2018

  •   18/07/2018 10:41:00 AM
  •   Đã xem: 4219

Quy định: Về  xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Thương mại, kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

Quy định: Về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Thương mại, kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

  •   30/03/2018 04:46:00 PM
  •   Đã xem: 11751

Trường đại học Thương mại quy định cụ thể về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học chính quy của Trường năm 2018 như sau:

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

  •   30/03/2018 04:38:00 PM
  •   Đã xem: 46260

Trường Đại học Thương mại chính thức công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 với các nội dung sau:

, . : 60