Đào tạo Chính quy
Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh bổ sung đợt 1 đại học chính quy năm 2017

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh bổ sung đợt 1 đại học chính quy năm 2017

  •   29/08/2017 12:53:00 PM
  •   Đã xem: 1897

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh bổ sung đợt 1
đại học chính quy năm 2017

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

  •   17/08/2017 12:38:00 PM
  •   Đã xem: 5435

Trường Đại học Thương mại thông báo xét tuyển đại học chính quy bổ sung đợt 1 năm 2017 như sau:

Kế hoạch nhập học Khóa 53

Kế hoạch nhập học Khóa 53

  •   08/08/2017 09:40:00 AM
  •   Đã xem: 3306

KẾ HOẠCH NHẬP HỌC
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 53

, . : 60