Đào tạo Chính quy
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

  •   30/03/2018 05:38:00 AM
  •   Đã xem: 29029

Trường Đại học Thương mại chính thức công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 với các nội dung sau:

Chương trình Ngày hội tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2018

Chương trình Ngày hội tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2018

  •   06/03/2018 11:15:22 PM
  •   Đã xem: 1460

Trường Đại học Thương mại tham gia tư vấn tuyển sinh tại Chương trình Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2018.

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh bổ sung đợt 1 đại học chính quy năm 2017

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh bổ sung đợt 1 đại học chính quy năm 2017

  •   29/08/2017 01:53:00 AM
  •   Đã xem: 2564

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh bổ sung đợt 1
đại học chính quy năm 2017

, . : 60