Đào tạo Liên thông - Bằng 2 - Vừa học vừa làm
Hướng dẫn làm hồ sơ tuyển sinh năm 2018

Hướng dẫn làm hồ sơ tuyển sinh năm 2018

  •   20/09/2018 03:48:25 AM
  •   Đã xem: 2465

Khoa Tại chức trường Đại học Thương mại hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ tuyển sinh hệ liên thông, bằng 2 và VLVH như sau:

Thông báo tuyển sinh hệ liên thông - đợt thi tháng 01/2018

Thông báo tuyển sinh hệ liên thông - đợt thi tháng 01/2018

  •   13/09/2017 03:27:35 AM
  •   Đã xem: 10571

Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học cho tất cả các ngành

Thông báo thay đổi lịch thi tuyển sinh

Thông báo thay đổi lịch thi tuyển sinh

  •   19/04/2017 04:42:58 AM
  •   Đã xem: 2513

, . : 60