Đào tạo Liên thông - Bằng 2 - Vừa học vừa làm
Hướng dẫn làm hồ sơ tuyển sinh năm 2019

Hướng dẫn làm hồ sơ tuyển sinh năm 2019

  •   20/03/2019 10:28:00 PM
  •   Đã xem: 12519

Khoa Tại chức trường Đại học Thương mại hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ tuyển sinh hệ liên thông, bằng 2 và VLVH như sau:

Thông báo tuyển sinh hệ liên thông năm 2019

Thông báo tuyển sinh hệ liên thông năm 2019

  •   20/03/2019 10:26:39 PM
  •   Đã xem: 5306

Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh hệ liên thông lên đại học năm 2019 theo hình thức xét tuyển

, . : 60