Đào tạo Liên thông - Bằng 2 - Vừa học vừa làm
Hướng dẫn làm hồ sơ tuyển sinh năm 2019

Hướng dẫn làm hồ sơ tuyển sinh năm 2019

  •   21/03/2019 09:28:00 AM
  •   Đã xem: 12819

Khoa Tại chức trường Đại học Thương mại hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ tuyển sinh hệ liên thông, bằng 2 và VLVH như sau:

, . : 60