Đào tạo Liên thông - Bằng 2 - Vừa học vừa làm

Tuyển sinh các hệ đào tạo đại học dài hạn, bằng hai, liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học

Thứ tư - 26/05/2021 04:12
Tuyển sinh các hệ đào tạo đại học dài hạn, bằng hai, liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI TUYỂN SINH CÁC HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC DÀI HẠN, BẰNG HAI, LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC

1. HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
Chỉ tiêu tuyển sinh:
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu
1 7340101 Quản trị kinh doanh 50
2 7340301 Kế toán 50
Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ghi trên học bạ/bảng điểm tốt nghiệp Trung học phổ thông, với tổ hợp xét tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học.

2. HỆ VĂN BẰNG 2
Chỉ tiêu tuyển sinh:
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu
1 7340101 Quản trị kinh doanh  50
2 7340301 Kế toán 50
Xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khóa (điểm trung bình chung học tập) đại học (theo thang điểm 4).

3. HỆ LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
Chỉ tiêu tuyển sinh:
Stt Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu
1 7340101 Quản trị kinh doanh 100
2 7340301 Kế toán 150
3 7220201 Ngôn ngữ Anh 50
Xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khóa (điểm trung bình chung học tập) trung cấp/cao đẳng (theo thang điểm 4).

Xem thông báo tuyển sinh đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2021 chi tiết tại đây
 
, . : 60