Hoạt động Khảo thí
Thông báo điểm phúc tra lần 9 kỳ II năm học 2020 - 2021

Thông báo điểm phúc tra lần 9 kỳ II năm học 2020 - 2021

  •   26/08/2021 12:42:16 AM
  •   Đã xem: 156

Thông báo điểm phúc tra lần 9 kỳ II năm học 2020 - 2021

Thông báo điểm phúc tra lần 8 kỳ II năm học 2020 - 2021

Thông báo điểm phúc tra lần 8 kỳ II năm học 2020 - 2021

  •   26/08/2021 12:18:26 AM
  •   Đã xem: 151

Điểm phúc tra lần 8 kỳ II năm học 2020 - 2021

TB ket qua cham lai bai thi ky 2 lan 7 0001 0001

Thông báo điểm phúc tra lần 7 kỳ II năm học 2020 - 2021

  •   04/07/2021 10:30:47 PM
  •   Đã xem: 478

Điểm phúc tra lần 7 kỳ II năm học 2020 - 2021

Thông báo điểm phúc tra lần 6 kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Thông báo điểm phúc tra lần 6 kỳ 2 năm học 2020 - 2021

  •   24/06/2021 04:43:49 AM
  •   Đã xem: 184

Thông báo điểm phúc tra lần 6 kỳ 2 năm học 2020 - 2021

, . : 60