Hoạt động Khảo thí
Thông báo điểm phúc tra lần 4 kỳ I năm học 2020 - 2021

Thông báo điểm phúc tra lần 4 kỳ I năm học 2020 - 2021  

  •   18/01/2021 09:45:16 PM
  •   Đã xem: 16

Thông báo điểm phúc tra lần 3 kỳ I năm học 2020 - 2021

Thông báo điểm phúc tra lần 3 kỳ I năm học 2020 - 2021  

  •   18/01/2021 09:40:32 PM
  •   Đã xem: 13

Thông báo điểm phúc tra lần 2 kỳ I năm học 2020 - 2021

Thông báo điểm phúc tra lần 2 kỳ I năm học 2020 - 2021  

  •   18/01/2021 09:38:07 PM
  •   Đã xem: 12

Thông báo điểm phúc tra lần 1 kỳ I năm học 2020 - 2021

Thông báo điểm phúc tra lần 1 kỳ I năm học 2020 - 2021  

  •   18/01/2021 09:34:51 PM
  •   Đã xem: 14

Điểm phúc tra lần 1 năm học 2020 - 2021

, . : 60