Hoạt động Khảo thí
Mẫu đơn xin cấp lại bẳng điểm tốt nghiệp

Mẫu đơn xin cấp lại bẳng điểm tốt nghiệp

  •   05/09/2018 10:47:55 AM
  •   Đã xem: 135

Mẫu đơn xin cấp lại bẳng điểm tốt nghiệp

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 2 kỳ 3 năm học 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 2 kỳ 3 năm học 2017 - 2018

  •   05/09/2018 10:39:43 AM
  •   Đã xem: 388

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 2 kỳ 3 năm học 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 1 kỳ 3 năm học 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 1 kỳ 3 năm học 2017 - 2018

  •   29/08/2018 10:16:36 AM
  •   Đã xem: 318

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 1 kỳ 3 năm học 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 6 kỳ 2 năm học 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 6 kỳ 2 năm học 2017 - 2018

  •   20/07/2018 02:47:30 PM
  •   Đã xem: 612

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 6 kỳ 2 năm học 2017 - 2018

, . : 60