Hoạt động Khảo thí
tmu ketqua

Thông báo kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ II năm học 2021-2022 (L10 )

  •   27/06/2022 11:27:48 PM
  •   Đã xem: 253

Thông báo kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ II năm học 2021-2022 (L10 )

tmu ketqua

Thông báo kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ II năm học 2021-2022 (L9 )

  •   26/06/2022 09:18:51 PM
  •   Đã xem: 205

Thông báo kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ II năm học 2021-2022 (L9 )

tmu ketqua

Thông báo kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ II năm học 2021-2022(L8)

  •   22/06/2022 03:57:12 AM
  •   Đã xem: 248

Thông báo kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ II năm học 2021-2022(L8)

tmu ketqua

Thông báo kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ II năm học 2021-2022(L7)

  •   22/06/2022 03:54:25 AM
  •   Đã xem: 205

Thông báo kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ II năm học 2021-2022(L7)

, . : 60