Hoạt động Khảo thí
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM LẠI BÀI THI HỌC PHẦN KỲ 2 NĂM HỌC (2021 - 2022)- LẦN 2

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM LẠI BÀI THI HỌC PHẦN KỲ 2 NĂM HỌC (2021 - 2022)- LẦN 2

  •   04/05/2022 09:26:19 AM
  •   Đã xem: 46

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM LẠI BÀI THI HỌC PHẦN KỲ 2 NĂM HỌC (2021 - 2022)- LẦN 2

Thông báo phúc tra lần 1 kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Thông báo phúc tra lần 1 kỳ 2 năm học 2021 - 2022

  •   25/03/2022 12:26:55 PM
  •   Đã xem: 182

Thông báo phúc tra lần 1 kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Thông báo 207 v/v tổ chức thi trực tuyến HK2 năm học 2021 -2022

Thông báo 207 v/v tổ chức thi trực tuyến HK2 năm học 2021 -2022

  •   04/03/2022 11:34:53 AM
  •   Đã xem: 303

Thông báo 207 ngày 4 tháng 3 năm 2022 v/v tổ chức thi trực tuyến HK2 năm học 2021 -2022.

TB phúc tra lần 7

Thông báo phúc tra lần 7 kỳ 1 năm học 2021 - 2022

  •   15/02/2022 01:26:51 PM
  •   Đã xem: 183

Thông báo phúc tra lần 7 kỳ 1 năm học 2021 - 2022

, . : 60