Hoạt động Khảo thí
Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp

  •   23/10/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 984

Thực hiện Công văn số 4806/BGDĐT-GDĐH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (ngày 28 tháng 09 năm 2016) về việc báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp, đề nghị các đơn vị trực thuộc Trường triển khai thực hiện việc khảo sát và báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp...(xem file đính kèm)

Mẫu đơn xin xác nhận kết quả học tập

Mẫu đơn xin xác nhận kết quả học tập

  •   06/10/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 6339

Mẫu đơn xin xác nhận kết quả học tập

Kết quả xem xét lại bài thi học phần học (Kỳ 2 năm học 2015 - 2016)

Kết quả xem xét lại bài thi học phần học (Kỳ 2 năm học 2015 - 2016)

  •   05/09/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 871

Kết quả xem xét lại bài thi học phần học (Kỳ 2 năm học 2015 - 2016)

Quyết định tạm thời về hoạt động khảo thí của Trường đại học Thương Mại

Quyết định tạm thời về hoạt động khảo thí của Trường đại học Thương Mại

  •   18/05/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 902

Quyết định tạm thời về hoạt động khảo thí của Trường đại học Thương Mại

, . : 60