Hoạt động Khảo thí

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 3 kỳ I năm học 2019 - 2020

Thứ ba - 18/02/2020 03:39
Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 3 kỳ I năm học 2019 - 2020
Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 3 kỳ I năm học 2019 - 2020
, . : 60