Hoạt động Khảo thí

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 4 học kỳ II năm 2017 - 2018

Thứ hai - 09/07/2018 04:49
Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 4 học kỳ II năm 2017 - 2018
ket qua 01 (1)l
ket qua 01 (1)l
, . : 60