Hoạt động khoa học
Hội thảo khoa học Quốc tế “Thương mại và Phân phối” lần thứ 3 năm 2022 – CODI 2022

Hội thảo khoa học Quốc tế “Thương mại và Phân phối” lần thứ 3 năm 2022 – CODI 2022

  •   09/03/2022 04:29:29 AM
  •   Đã xem: 460

Sáng ngày 9/3/2022, bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường H3 và hình thức trực tuyến qua Zoom, Trường Đại học Thương mại phối hợp với Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Đại học Quy Nhơn và Đại học Quốc gia Chung Nam – Hàn Quốc đồng tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế thường niên với chủ đề “Thương mại và Phân phối” lần thứ 3.

Thư mời viết bài đăng Tạp chí Khoa học Yersin Trường ĐH Yersin Đà Lạt

Thư mời viết bài đăng Tạp chí Khoa học Yersin Trường ĐH Yersin Đà Lạt

  •   23/01/2022 10:49:35 PM
  •   Đã xem: 147

Thư mời viết bài đăng Tạp chí Khoa học Yersin Trường ĐH Yersin Đà Lạt

, . : 60