Hoạt động khoa học
Logo DHTM 3

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế thường niên "Thương mại và Phân phối" lần thứ 3 năm 2022

  •   09/08/2021 12:20:56 PM
  •   Đã xem: 177

Hội thảo khoa học quốc tế thường niên "Thương mại và Phân phối" lần thứ 3 năm 2022 là diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ tri thức từ các nghiên cứu của các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý trong nước và quốc tế về vấn đề thương mại và phân phối trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0.

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch biên soạn giáo trình, TLTK năm học 2021-2022

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch biên soạn giáo trình, TLTK năm học 2021-2022

  •   07/05/2021 11:16:28 AM
  •   Đã xem: 274

Nhà trường đã ban hành Thông báo số 479/TB-ĐHTM ngày 06/5/2021 về việc xây dựng kế hoạch biên soạn giáo trình, TLTK năm học 2021-2022

Logo DHTM 3

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số và Quản trị nhân lực”

  •   26/02/2021 03:14:24 PM
  •   Đã xem: 515

Theo Kế hoạch, Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC” vào ngày 14 tháng 4 năm 2021.
Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn đang diễn biến phức tạp hiện nay, để đảm bảo an toàn và hiệu quả công tác tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia chủ đề “Chuyển đổi số và Quản trị nhân lực”, Ban tổ chức Hội thảo quyết định thay đổi thời gian tổ chức dự kiến vào tháng 05 năm 2021.Thời gian nhận bài viết Hội thảo cũng được gia hạn đến ngày 26/03/2021.

, . : 60