Hoạt động khoa học
QĐ số 1721/QĐ-ĐHTM ngày 11 tháng 11 năm 2021 v/v ban hành Quy định quản lý hoạt động đăng ký, xét duyệt và công nhận sáng kiến trong Trường ĐHTM

QĐ số 1721/QĐ-ĐHTM ngày 11 tháng 11 năm 2021 v/v ban hành Quy định quản lý hoạt động đăng ký, xét duyệt và công nhận sáng kiến trong Trường ĐHTM

  •   12/11/2021 02:10:34 AM
  •   Đã xem: 31

QĐ số 1721/QĐ-ĐHTM ngày 11 tháng 11 năm 2021 v/v ban hành Quy định quản lý hoạt động đăng ký, xét duyệt và công nhận sáng kiến trong Trường ĐHTM

Hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo (CTĐT) tại Trường Đại học Thương mại 

Hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo (CTĐT) tại Trường Đại học Thương mại 

  •   28/10/2021 04:15:22 AM
  •   Đã xem: 275

Sáng ngày 28/10/2021, bằng hình thức trực tiếp tại Phòng Hội thảo Nhà F Trường Đại học Thương mại và hình thức trực tuyến qua Zoom, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức thành công Hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo.

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NĂM 2019

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NĂM 2019

  •   27/10/2021 04:42:23 AM
  •   Đã xem: 156

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành quản trị nhân lực năm 2019 được xây dựng theo hướng dẫn chung của Trường và trên cơ sở chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo ngành quản trị nhân lực được Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại ban hành theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM ngày 25 tháng 12 năm 2019.

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NĂM 2017

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NĂM 2017

  •   27/10/2021 04:39:22 AM
  •   Đã xem: 117

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành quản trị nhân lực năm 2017 được xây dựng theo hướng dẫn chung của Trường và trên cơ sở chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo ngành quản trị nhân lực được Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại ban hành theo Quyết định số 81/QĐ-ĐHTM ngày 10 tháng 2 năm 2017.

, . : 60