Hoạt động khoa học
Hội thảo quốc tế sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học kinh tế và kinh doanh 2022 (sr-icyreb 2022)

HỘI THẢO QUỐC TẾ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ KINH DOANH 2022 (SR-ICYREB 2022)

  •   01/08/2022 04:41:43 PM
  •   Đã xem: 278

Ngày 30/7/2022, Trường Đại học Thương mại phối hợp với các trường Đại học danh tiếng tại Việt Nam bao gồm: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo quốc tế sinh viên nghiên cứu khoa học các Trường đại học Kinh tế và Kinh doanh 2022 (SR-ICYREB 2022).

Bảng theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện các ĐT KH&CN cấp Bộ GD&ĐT từ 2018 đến nay

Bảng theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện các ĐT KH&CN cấp Bộ GD&ĐT từ 2018 đến nay

  •   21/06/2022 03:14:29 PM
  •   Đã xem: 153

Bảng theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện các ĐT KH&CN cấp Bộ GD&ĐT từ 2018 đến nay

HTKHQG “Tái định hình thị trường tài chính cho phục hồi & phát triển kinh tế”

HTKHQG “Tái định hình thị trường tài chính cho phục hồi & phát triển kinh tế”

  •   16/06/2022 03:37:50 PM
  •   Đã xem: 350

Sáng ngày 16/06/2022, bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường H3 và hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom, Trường Đại học Thương mại phối hợp với Viện Chiến lược và chính sách tài chính – Bộ Tài chính đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc gia chủ đề “Tái định hình thị trường tài chính cho phục hồi và phát triển kinh tế”.

Logo DHTM 3

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường được duyệt năm học 2022 - 2023

  •   09/06/2022 09:09:03 AM
  •   Đã xem: 685

Hội đồng tư vấn xác định danh mục đề xuất đề tài NCKH cấp Trường năm học 2022-2023 đã họp và xác định danh mục đề tài được duyệt để xây dựng thuyết minh đề tài theo Thông báo số 389/TB-ĐHTM, Hà Nội ngày 29 tháng 3 năm 2022.

, . : 60