Hoạt động khoa học

Hội thảo khoa học Quốc gia“ Phát triển kinh tế - Xã hội vùng Tây nguyên" của Đại học Đà nẵng

Thứ ba - 11/10/2016 13:00
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia năm 2016 với chủ đề: “ Phát triển kinh tế - Xã hội vùng Tây nguyên”, thời gian tổ chức vào ngày 17/02/2017. Thông tin chi tiết của Hội thảo xem file đính kèm.
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn/ là vi phạm bản quyền
, . : 60