Hoạt động khoa học

Lớp tập huấn về:" Cam kết thuế tại Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu" của Sở Công thương Hà Nội

Thứ hai - 26/09/2016 13:00
Ngày 5/10/2016 Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính tổ chức tập huấn về:" Cam kết thuế tại Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu".
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn/ là vi phạm bản quyền
, . : 60