Hoạt động thanh tra

Tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành quy chế lớp học

Thứ năm - 20/10/2016 13:00

Phòng Thanh tra tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành quy chế giảng dạy, học tập đối với các lớp cao học nhằm phòng ngừa và chấn chỉnh việc học hộ, thi hộ; phát hiện học hộ, thi hộ đề nghị xử lý kỷ luật nghiêm (đúng quy chế)

            Đề nghị các đơn vị quản lý đào tạo (Khoa Sau đại học, khoa Tại chức, khoa Đào tạo Quốc tế, phòng Quản lý đào tạo) tăng cường công tác quản lý việc thực hiện thời khóa biểu, việc chấp hành quy chế của giảng viên và người học. Khoa quản lý phối hợp với các Trưởng bộ môn (trưởng học phần) nắm bắt diễn biến tình hình giảng dạy và học tập, có biện pháp khắc phục kịp thời, không để xảy ra tình trạng tự ý thay đổi hội trường, lịch học, giờ học…

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn/ là vi phạm bản quyền
, . : 60