Hội thảo - Thông tin Khoa học
DS HTQT 2012 TC ĐÀ NẴNG

DS HTQT 2012 TC ĐÀ NẴNG

  •   24/12/2012 05:49:00 AM
  •   Đã xem: 796

DS HTQT 2012 TC ĐÀ NẴNG

Hội thảo ““Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La và vùng Tây bắc trong tiến trình hội nhập”

Hội thảo ““Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La và vùng Tây bắc trong tiến trình hội nhập”

  •   02/10/2012 04:03:00 AM
  •   Đã xem: 793

Hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La và vùng Tây bắc trong tiến trình hội nhập” do Trường Đại học Thương mại và trường Cao đẳng Sơn La tổ chức vào ngày 01/10/2012 được hình thành dựa trên ý tưởng của lãnh đạo 2 trường Đại học Thương mại và Cao đẳng Sơn La, Ban chỉ đạo Tây Bắc, UBND tính Sơn La. Sau hơn 03 tháng tích cực chuẩn bị, Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 150 bài viết của các tác giả là các đồng chí lãnh đạo tại địa phương, các nhà khoa học theo các chủ đề khác nhau của Hội thảo, Ban tổ chức đã chọn ra 99 bài viết tiêu biểu đăng trong kỷ yếu của hội thảo.

DANH SÁCH HTQG 2010 TỔ CHỨC SƠN LA

DANH SÁCH HTQG 2010 TỔ CHỨC SƠN LA

  •   07/06/2012 06:46:00 AM
  •   Đã xem: 802

DANH SÁCH HTQG 2010 TỔ CHỨC SƠN LA

, . : 60