Hội thảo - Thông tin Khoa học
Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp trường - Ứng dụng phân tích định lượng trong kinh tế xã hội

Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp trường - Ứng dụng phân tích định lượng trong kinh tế xã hội

  •   12/04/2021 02:55:02 PM
  •   Đã xem: 403

8h30 ngày 7/4/2021 tại phòng hội thảo số 1 nhà F Trường Đại học Thương mại, Bộ môn Toán và Khoa HTTTKT& TMĐT đã đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường: “Ứng dụng phân tích định lượng trong kinh tế - xã hội”.

Logo DHTM 3

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số và Quản trị nhân lực”

  •   26/02/2021 03:14:24 PM
  •   Đã xem: 520

Theo Kế hoạch, Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC” vào ngày 14 tháng 4 năm 2021.
Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn đang diễn biến phức tạp hiện nay, để đảm bảo an toàn và hiệu quả công tác tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia chủ đề “Chuyển đổi số và Quản trị nhân lực”, Ban tổ chức Hội thảo quyết định thay đổi thời gian tổ chức dự kiến vào tháng 05 năm 2021.Thời gian nhận bài viết Hội thảo cũng được gia hạn đến ngày 26/03/2021.

Hội nghị “Thông báo kết quả nghiên cứu khoa học của học viên cao học và nghiên cứu sinh năm học 2020-2021”

Hội nghị “Thông báo kết quả nghiên cứu khoa học của học viên cao học và nghiên cứu sinh năm học 2020-2021”

  •   16/01/2021 03:57:54 PM
  •   Đã xem: 705

Sáng ngày 16/01/2021, tại phòng Hội thảo tầng 6 Nhà F, Trường Đại học Thương mại, Phòng Quản lý sau đại học đã tổ chức Hội nghị “Thông báo kết quả nghiên cứu khoa học của học viên cao học và nghiên cứu sinh năm học 2020-2021”.

, . : 60