Hợp tác Quốc tế
THÔNG BÁO THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI GIẢNG VIÊN TẠI HÀN QUỐC

THÔNG BÁO THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI GIẢNG VIÊN TẠI HÀN QUỐC

  •   19/07/2018 09:02:00 AM
  •   Đã xem: 235

Theo thỏa thuận trao đổi giảng viên giữa Trường ĐH Thương mại và Trường ĐH Kwangwoon, Hàn Quốc, Trường ĐH Kwangwoon mong muốn mời 01 giảng viên thỉnh giảng từ Trường ĐH Thương mại sang làm việc tại trường.

Tin về trường học hè IGNEUF

Tin về trường học hè IGNEUF

  •   28/05/2018 03:31:33 PM
  •   Đã xem: 200

Trong khuôn khổ Phương hướng Chính sách trong Không gian mới của Đại học Pháp ngữ (IGNEUF), một trường học hè theo chủ đề « Để có sự quản lý tốt các cơ sở đại học. Quản trị sự thay đổi và đảm bảo phương hướng chiến lược » sẽ được tổ chức ở Sofia (Bulgaria) từ ngày 9 đến 13 tháng 7 năm 2018 bởi ESFAM và IFGU cùng với Trường Đại học Senghor d’Alexandrie. GISGUF và G3.
 

Thông báo tổ chức chương trình trại hè cho sinh viên trường ĐHTM tại Đại học Công nghệ Hoa Nam

Thông báo tổ chức chương trình trại hè cho sinh viên trường ĐHTM tại Đại học Công nghệ Hoa Nam

  •   25/05/2018 11:15:49 AM
  •   Đã xem: 266

Đại học Công nghệ Hoa Nam là trường đối tác lâu năm của Đại học Thương mại. Hè năm 2018, Trường Đại học Thương mại phối hợp với Đại học Công nghệ Hoa Nam tổ chức chương trình trại hè cho sinh viên (số lượng sinh viên đăng ký ít nhất từ 10 người trở lên Nhà trường sẽ tổ chức đoàn đi), nội dung cụ thể như sau:

, . : 60