Hợp tác trong nước
Diễn đàn Logistics Việt Nam 2017

Trường Đại học Thương mại tham gia ký bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo trong lĩnh vực Logistics tại diễn đàn Logistics Việt Nam 2017

  •   17/12/2017 08:26:47 PM
  •   Đã xem: 148

Diễn đàn Logistics Việt Nam được Bộ Công Thương và Bộ Giao thông Vận tải phối hợp tổ chức thường niên từ năm 2013 đến nay. Đây là sự kiện quan trọng của ngành logistics Việt Nam, tạo cơ chế trao đổi thông tin về chính sách phát triển logistics, hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics và đối thoại giữa doanh nghiệp dịch vụ logistics với các đối tác liên quan.

LỄ KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM

LỄ KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM

  •   08/01/2017 09:32:40 AM
  •   Đã xem: 341

Ngày 09/01/2016, tại Hà Nội, Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) và Trường Đại học Thương Mại chính thức kí thỏa thuận hợp tác chiến lược.

, . : 60