Hợp tác trong nước
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA "PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRONG BỐI CẢNH CÔNG NGHIỆP 4.0: NĂNG SUẤT VÀ BỀN VỮNG"

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA "PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRONG BỐI CẢNH CÔNG NGHIỆP 4.0: NĂNG SUẤT VÀ BỀN VỮNG"

  •   14/05/2019 11:51:17 PM
  •   Đã xem: 1368

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, cách mạng công nghiệp 4.0 lan tỏa nhanh chóng, tiến trình mở cửa hội nhập của Việt Nam ngày càng sâu rộng, việc duy trì và cải tiến năng suất chính là nền tảng của nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như quốc gia, bảo đảm cho việc không ngừng phát triển kinh doanh thương mại, góp phần tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Để góp phần nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng, nguyên nhân, đề xuất giải pháp để nâng cao năng suất trong mối quan hệ với xây dựng và phát triển kinh doanh thương mại trong bối cảnh công nghiệp 4.0 là xu thế tất yếu của thời đại, Trường Đại học Thương mại phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: "Phát triển thương mại trong bối cảnh 4.0: năng suất và bền vững”.

Chương trình "Nhà quản trị nhân lực - Tâm và tài 2019", buổi chia sẻ kiến thức của Nhà thiết kế Phạm Trung Nghĩa

Chương trình "Nhà quản trị nhân lực - Tâm và tài 2019", buổi chia sẻ kiến thức của Nhà thiết kế Phạm Trung Nghĩa

  •   19/03/2019 03:07:47 AM
  •   Đã xem: 1097

Tiếp nối thành công sau khóa học "Video design - How to be impressive, attractive", trong khuôn khổ chương trình "Nhà quản trị nhân lực - Tâm và tài 2019", Khoa Quản trị nhân lực tiếp tục tổ chức buổi chia sẻ về kiến thức thiết kế thời trang với diễn giả khách mời - Chuyên gia thiết kế thời trang Phạm Trung Nghĩa - Phó phòng Thiết kế thời trang của nhãn hàng ARISTINO.

KHÓA HỌC “VIDEO DESIGN – HOW TO BE IMPRESSIVE, ATTRACTIVE” TRONG CUỘC THI NHÀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: TÂM VÀ TÀI 2019

KHÓA HỌC “VIDEO DESIGN – HOW TO BE IMPRESSIVE, ATTRACTIVE” TRONG CUỘC THI NHÀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: TÂM VÀ TÀI 2019

  •   16/03/2019 02:41:47 AM
  •   Đã xem: 1004

Nằm trong khuôn khổ cuộc thi “Nhà quản trị nhân lực: Tâm và Tài” 2019, khóa học “Video design – how to be impressive, attractive” cùng với chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông để đào tạo cho các nhà Quản trị nhân lực tương lai kỹ năng Truyền thông quản trị nhân lực 4.0 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Buổi đào tạo dưới sự hướng dẫn của anh Hoàng Minh Thành – Chuyên viên truyền thông nội bộ - Phòng PR Marketing, Công ty cổ phần Misa.

Lễ ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Tài chính TNHH MB Shinsei

LỄ KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI

  •   14/03/2019 11:02:56 PM
  •   Đã xem: 1056

Ngày 13 tháng 3 năm 2019 đánh dấu bước phát triển trong quan hệ giữa Nhà trường và Doanh nghiệp bằng Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần Tài chính TNHH MB Shinsei với Khoa Quản trị nhân lực – Trường Đại học Thương mại.

, . : 60