Hợp tác
Hội thảo Khoa học Quốc gia: "Phát triển thương mại trong bối cảnh công nghiệp 4.0: năng suất và bền vững”.

Hội thảo Khoa học Quốc gia: "Phát triển thương mại trong bối cảnh công nghiệp 4.0: năng suất và bền vững”.

  •   14/05/2019 11:51:17 PM
  •   Đã xem: 352

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, cách mạng công nghiệp 4.0 lan tỏa nhanh chóng, tiến trình mở cửa hội nhập của Việt Nam ngày càng sâu rộng, việc duy trì và cải tiến năng suất chính là nền tảng của nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như quốc gia, bảo đảm cho việc không ngừng phát triển kinh doanh thương mại, góp phần tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Để góp phần nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng, nguyên nhân, đề xuất giải pháp để nâng cao năng suất trong mối quan hệ với xây dựng và phát triển kinh doanh thương mại trong bối cảnh công nghiệp 4.0 là xu thế tất yếu của thời đại, Trường Đại học Thương mại phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: "Phát triển thương mại trong bối cảnh công nghiệp 4.0: năng suất và bền vững”.

Trường Kinh doanh Quốc tế Solbridge, Hàn Quốc

Chương trình trao đổi sinh viên với Trường Kinh doanh Quốc tế Solbridge, Hàn Quốc

  •   25/04/2019 10:35:00 PM
  •   Đã xem: 193

Theo thỏa thuận trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học Thương mại và Trường Kinh doanh Quốc tế Solbridge, Hàn Quốc. Trường Kinh doanh Quốc tế Solbridge sẽ dành các suất học bổng cho sinh viên Trường Đại học Thương mại vào kỳ mùa thu 2019.

Trường Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc

Thông báo về chương trình trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc

  •   24/04/2019 11:44:29 PM
  •   Đã xem: 259

Theo chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc, Trường ĐH Kwangwoon sẽ dành 02 suất học bổng trao đổi cho sinh viên Trường ĐH Thương mại sang học kỳ mùa Thu 2019.

Trường Đại học Busan, Hàn Quốc

Thông báo về chương trình trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Busan, Hàn Quốc

  •   24/04/2019 11:40:18 PM
  •   Đã xem: 238

Theo chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Trường Đại học Busan, Trường Đại học Busan sẽ dành 02 suất học bổng trao đổi cho sinh viên Trường Đại học Thương mại sang học kỳ mùa Thu 2019.

, . : 60