Hợp tác
Tiếp và làm việc với Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems, Cộng Hòa Áo

Tiếp và làm việc với Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems, Cộng Hòa Áo

  •   10/10/2018 09:10:08 PM
  •   Đã xem: 246

Ngày 25/09/2018, Trường Đại học Thương mại đã tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Trường ĐH Khoa học Ứng dụng IMC Krems, CH Áo do GS. Karl Ennsfellner – CEO dẫn đầu.

Ngày hội xây dựng tương lai 2018

Thông cáo báo chí: "Ngày hội xây dựng tương lai 2018"

  •   21/09/2018 03:35:16 AM
  •   Đã xem: 184

THÔNG BÁO THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI GIẢNG VIÊN TẠI HÀN QUỐC

THÔNG BÁO THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI GIẢNG VIÊN TẠI HÀN QUỐC

  •   18/07/2018 10:02:00 PM
  •   Đã xem: 349

Theo thỏa thuận trao đổi giảng viên giữa Trường ĐH Thương mại và Trường ĐH Kwangwoon, Hàn Quốc, Trường ĐH Kwangwoon mong muốn mời 01 giảng viên thỉnh giảng từ Trường ĐH Thương mại sang làm việc tại trường.

, . : 60