Hợp tác
HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ AUSTRALIA - HỆ THẠC SĨ

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ AUSTRALIA - HỆ THẠC SĨ

  •   23/02/2021 09:12:01 PM
  •   Đã xem: 242

Đại học Thương mại trao đổi và làm việc với CT ATIM Consulting

Đại học Thương mại trao đổi và làm việc với CT ATIM Consulting

  •   28/01/2021 03:42:38 AM
  •   Đã xem: 315

Sáng ngày 28/1/2021, Đại diện Trường Đại học Thương mại đã có buổi tiếp và làm việc với Công ty ATIM Consulting.

PGS,TS. Bùi Hữu Đức – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu tại hội nghị

Hội nghị Tổng kết những thành tựu của Trường giai đoạn 2016-2020

  •   10/12/2020 10:57:20 PM
  •   Đã xem: 630

Ngày 10/12/2020, tại Hội trường H3 Trường Đại học Thương mại đã diễn ra Hội nghị Tổng kết những thành tựu của Trường giai đoạn 2016-2020.

, . : 60