NCKH (Giảng viên)
Hội thảo quốc tế sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học kinh tế và kinh doanh 2022 (sr-icyreb 2022)

HỘI THẢO QUỐC TẾ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ KINH DOANH 2022 (SR-ICYREB 2022)

  •   01/08/2022 05:41:43 AM
  •   Đã xem: 269

Ngày 30/7/2022, Trường Đại học Thương mại phối hợp với các trường Đại học danh tiếng tại Việt Nam bao gồm: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo quốc tế sinh viên nghiên cứu khoa học các Trường đại học Kinh tế và Kinh doanh 2022 (SR-ICYREB 2022).

Logo DHTM 3

Quyết định số 560/QĐ-ĐHTM ngày 15/4/2022 vv thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm học 2021 - 2022

  •   08/06/2022 10:05:31 PM
  •   Đã xem: 227

Nhà trường đã ban hành Thông báo số 499/TB-ĐHTM ngày 15 tháng 4 năm 2022 về việc tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm học 2021 - 2022 & Quyết định số 560/QĐ-ĐHTM ngày 15/4/2022 vv thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm học 2021 - 2022

Thư mời viết bài đăng Tạp chí Khoa học Yersin Trường ĐH Yersin Đà Lạt

Thư mời viết bài đăng Tạp chí Khoa học Yersin Trường ĐH Yersin Đà Lạt

  •   23/01/2022 10:49:35 PM
  •   Đã xem: 353

Thư mời viết bài đăng Tạp chí Khoa học Yersin Trường ĐH Yersin Đà Lạt

Quyết định số 3813/QĐ-BGDĐT ngày 20/11/2020 v/v phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp bộ giao thực hiện từ năm 2021

Quyết định số 3813/QĐ-BGDĐT ngày 20/11/2020 v/v phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp bộ giao thực hiện từ năm 2021

  •   03/12/2020 09:29:07 PM
  •   Đã xem: 1099

Quyết định số 3813/QĐ-BGDĐT ngày 20/11/2020 v/v phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp bộ giao thực hiện từ năm 2021

, . : 60