NCKH (Giảng viên)
Logo Đại học Thương Mại

Thông báo về việc tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2018 - 2019

  •   05/02/2018 02:26:38 PM
  •   Đã xem: 368

Căn cứ theo yêu cầu của Công văn số 7176/BGDĐT-KHCNMT về việc Xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2016-2020
Căn cứ Quyết định số 754/QĐ-ĐHTM ngày 26/11/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại ban hành “Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Thương mại”;
Căn cứ kế hoạch KH&CN năm học 2018 - 2019, Ban Giám hiệu triển khai kế hoạch phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp cơ sở như sau:

Trường Đại học Thương mại tiếp và làm việc với đoàn giáo sư, giảng viên Đại học Long Hoa

Trường Đại học Thương mại tiếp và làm việc với đoàn giáo sư, giảng viên Đại học Long Hoa

  •   19/01/2018 03:59:46 PM
  •   Đã xem: 301

Ngày 18/01/2017, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức tiếp đón đoàn giáo sư, giảng viên Học viện Quản lý, Đại học Khoa học và Công nghệ Long Hoa do GS,TS Yuan Cheng-Kang (Bruce Yuan) làm trưởng đoàn. Chủ trì buổi đón tiếp là PGS,TS Nguyễn Thị Bích Loan, Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Logo Đại học Thương Mại

Hội nghị khoa học về “Kỹ năng công bố bài báo khoa học quốc tế”

  •   18/01/2018 10:38:41 AM
  •   Đã xem: 164

Trường Đại học Thương mại (ĐHTM) đã tổ chức buổi hội nghị về “Kỹ năng công bố bài báo khoa học quốc tế ” vào ngày 12/1/2018 với sự tham gia của 60 cán bộ, giảng viên đến từ các đơn vị trong trường.

Hội thảo Khoa học Quốc gia “Quản trị thương hiệu hướng tới tương lai” Chủ đề: Nâng cao giá trị thương hiệu của doanh nghiệp

Hội thảo Khoa học Quốc gia “Quản trị thương hiệu hướng tới tương lai” Chủ đề: Nâng cao giá trị thương hiệu của doanh nghiệp

  •   29/12/2017 10:48:20 AM
  •   Đã xem: 286

8h00 ngày 27/12/2017, tại Hội trường H1 Trường Đại học Thương mại đã diễn ra Hội thảo Khoa học Quốc gia “Quản trị thương hiệu hướng tới tương lai”, chủ đề: Nâng cao giá trị thương hiệu của doanh nghiệp.

, . : 60