NCKH (Giảng viên)
CV số 1142/BGDDT-KHCNMT ngày 31/3/2020

CV số 1142/BGDDT-KHCNMT ngày 31/3/2020

  •   02/04/2020 11:35:51 PM
  •   Đã xem: 216

CV số 1142/BGDDT-KHCNMT ngày 31/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện hoạt động KH&CN 5 năm 2016-2021, xây dựng khung kế hoạch KH&CN 5 năm 2021-2025 và kế hoạch KH&CN năm 2021

NV KH&CN cấp Nhà nước. Mã số: KHCN-TB.06X/13-18

NV KH&CN cấp Nhà nước. Mã số: KHCN-TB.06X/13-18

  •   10/02/2020 09:44:38 PM
  •   Đã xem: 278

Nhiệm vụ KH&CN cấp NN: "Nghiên cứu chuỗi cung ứng sản phẩm nông lâm đặc sản xuất khẩu của các tỉnh khu vực Tây Bắc. Mã số: KHCN-TB.06X/13-18.
CNĐT: GS.TS. Đinh Văn Sơn

Hồ sơ đề tài cấp Bộ năm 2017

Hồ sơ đề tài cấp Bộ năm 2017

  •   09/02/2020 11:16:07 PM
  •   Đã xem: 200

, . : 60