NCKH cấp Bộ
Logo DHTM 3

Quyết định số 1815/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2018 về việc "Phê duyệt danh mục đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2020".

  •   19/07/2019 01:54:52 AM
  •   Đã xem: 732

Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thực hiện từ năm 2020 theo Quyết định số 1815/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2019. Cán bộ giảng viên có đề xuất chuẩn bị Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn theo Điều 15 của Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT nộp về phòng QLKH (đ/c Trang) trước 16h ngày 5/8/2019.

Thông bảo Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2020

Thông bảo Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2020

  •   11/04/2019 04:38:37 AM
  •   Đã xem: 1311

Logo DHTM 3

Công văn Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020

  •   08/04/2019 03:36:48 AM
  •   Đã xem: 1271

Công văn số 1263/BGDĐT-KHCNMT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020

, . : 60