NCKH cấp Nhà nước
Hội thảo khoa học quốc gia "Kiểm soát tài chính ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế"

Hội thảo khoa học quốc gia "Kiểm soát tài chính ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế"

  •   10/03/2019 09:33:17 PM
  •   Đã xem: 365

Sáng ngày 07/3/2019, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Khoa Đào tạo quốc tế Trường Đại học Thương mại phối hợp với Viện Ngân hàng – Tài chính Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Jean Moulin Lyon 3 đồng phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia “Kiểm soát tài chính ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế” tại Hội trường H3 Trường Đại học Thương mại.

Thư mời viết bài hội thảo khoa học Quốc gia

Thư mời viết bài hội thảo khoa học Quốc gia

  •   06/06/2018 05:40:24 AM
  •   Đã xem: 1125

Quyết định giao đề tài cấp nhà nước

Quyết định giao đề tài cấp nhà nước

  •   07/06/2017 05:03:17 AM
  •   Đã xem: 555

Quyết định giao đề tài cấp nhà nước số 2541/QĐ-ĐHQGHN

, . : 60