NCKH cấp Nhà nước
NV KH&CN cấp Nhà nước. Mã số: KHCN-TB.06X/13-18

NV KH&CN cấp Nhà nước. Mã số: KHCN-TB.06X/13-18

  •   10/02/2020 09:44:38 PM
  •   Đã xem: 1162

Nhiệm vụ KH&CN cấp NN: "Nghiên cứu chuỗi cung ứng sản phẩm nông lâm đặc sản xuất khẩu của các tỉnh khu vực Tây Bắc. Mã số: KHCN-TB.06X/13-18.
CNĐT: GS.TS. Đinh Văn Sơn

Thư mời viết bài hội thảo khoa học Quốc gia

Thư mời viết bài hội thảo khoa học Quốc gia

  •   06/06/2018 05:40:24 AM
  •   Đã xem: 3053

Quyết định giao đề tài cấp nhà nước

Quyết định giao đề tài cấp nhà nước

  •   07/06/2017 05:03:17 AM
  •   Đã xem: 1597

Quyết định giao đề tài cấp nhà nước số 2541/QĐ-ĐHQGHN

, . : 60