QĐ phê duyệt giáo trình
Logo DHTM 3

Quyết định phê duyệt kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2020-2021.

  •   01/10/2020 10:58:05 PM
  •   Đã xem: 613

Nhà trường đã ban hành Quyết định số 728/QĐ-ĐHTM ngày 26/6/2020 về việc phê duyệt kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2020-2021.

Logo Đại học Thương Mại

Quyết định phê duyệt kế hoạch biên soạn giáo trình, TLTK năm học 2019-2020

  •   14/06/2019 05:10:22 AM
  •   Đã xem: 943

Nhà trường ban hành Quyết định số 757/QĐ-ĐHTM ngày 12/6/2019 về việc phê duyệt kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2019-2020.

, . : 60