QĐ phê duyệt giáo trình
Logo Đại học Thương Mại

Quyết định phê duyệt kế hoạch biên soạn giáo trình, TLTK năm học 2019-2020

  •   14/06/2019 05:10:22 AM
  •   Đã xem: 836

Nhà trường ban hành Quyết định số 757/QĐ-ĐHTM ngày 12/6/2019 về việc phê duyệt kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2019-2020.

, . : 60