QĐ phê duyệt giáo trình
QĐ phê duyệt giáo trình 2012-2013

QĐ phê duyệt giáo trình 2012-2013

  •   07/06/2017 06:39:19 AM
  •   Đã xem: 129

QĐ phê duyệt giáo trình 2012-2013

Quyết định phê duyệt giáo trình 2010-2011

Quyết định phê duyệt giáo trình 2010-2011

  •   07/06/2017 06:38:40 AM
  •   Đã xem: 146

Quyết định phê duyệt giáo trình 2010-2011

QĐ giáo trình phê duyệt 2014-2015

QĐ giáo trình phê duyệt 2014-2015

  •   07/06/2017 06:37:58 AM
  •   Đã xem: 131

QĐ giáo trình phê duyệt 2014-2015

Quyết định số: 24 /QĐ-ĐHTM

Quyết định số: 24 /QĐ-ĐHTM

  •   07/06/2017 06:32:05 AM
  •   Đã xem: 151

Quyết định về việc bổ sung Điều 10a của Quy định về việc biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình ban hành theo Quyết định số 754/2012/QĐ-ĐHTM ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại

, . : 60