Quản lý Nhân sự - Tuyển dụng
GẶP MẶT ĐỒNG CHÍ ĐẾN TUỔI NGHỈ HƯU

GẶP MẶT ĐỒNG CHÍ ĐẾN TUỔI NGHỈ HƯU

  •   15/03/2018 09:34:17 PM
  •   Đã xem: 56

9h30 ngày 15/3/2018, tại phòng họp số 1 nhà I, trường Đại học Thương mại đã tổ chức gặp mặt và trao quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Thị Liên (phòng Kế hoạch Tài chính) và đồng chí Trần Huy Hợp (khoa Tiếng Anh).

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý

  •   06/02/2018 08:58:31 AM
  •   Đã xem: 276

9h00 ngày 06/02/2018, trường Đại học Thương mại long trọng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm các viên chức quản lý tại Phòng họp số 1 nhà I.

GẶP MẶT ĐỒNG CHÍ ĐẾN TUỔI NGHỈ HƯU

GẶP MẶT ĐỒNG CHÍ ĐẾN TUỔI NGHỈ HƯU

  •   08/11/2017 11:00:19 PM
  •   Đã xem: 182

9h30 ngày 09/11/2017, tại phòng họp số 1 nhà I, trường Đại học Thương mại đã tổ chức gặp mặt và trao quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Trần Thị Thanh Hương (Bộ môn Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Khoa Lý luận chính trị) và đồng chí Vũ Bá Hòa (Ban quản lý khu nội trú sinh viên).

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ GIÁM ĐỐC CƠ SỞ HÀ NAM; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ - CÔNG TÁC SINH VIÊN; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP - KẾ TOÁN-QUẢN TRỊ

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ GIÁM ĐỐC CƠ SỞ HÀ NAM; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ - CÔNG TÁC SINH VIÊN; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP - KẾ TOÁN-QUẢN TRỊ

  •   02/11/2017 11:08:09 PM
  •   Đã xem: 297

9 giờ 30 phút, thứ 5 ngày 02/11/2017, tại Hội trường lớn Cơ sở Hà Nam - Trường Đại học Thương mại đã diễn ra lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Cơ sở Hà Nam; Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo - Khảo thí - Công tác sinh viên; Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp - Kế toán - Quản trị.

, . : 60