Quản lý Nhân sự - Tuyển dụng
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

  •   14/01/2021 01:47:45 PM
  •   Đã xem: 49

Thông báo về nhu cầu bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2020

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

  •   06/01/2021 05:10:42 PM
  •   Đã xem: 692

Trường Đại học Thương mại thông báo kết quả thi tuyển viên chức vòng 2 đợt 2, năm 2020.

Trường Đại học Thương mại thông báo kết quả thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 (vòng 1)

Trường Đại học Thương mại thông báo kết quả thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 (vòng 1)

  •   12/12/2020 04:56:00 PM
  •   Đã xem: 683

Trường Đại học Thương mại thông báo kết quả thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 (vòng 1) như sau:
Ứng viên đủ điều kiện thi tiếp vòng 2 là ứng viên có số điểm từng môn thi đạt từ 50 điểm trở lên.

, . : 60