Quản lý Nhân sự - Tuyển dụng
Trường Đại học Thương mại thực hiện quy trình nhân sự Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2021-2026

Trường Đại học Thương mại thực hiện quy trình nhân sự Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2021-2026

  •   04/03/2021 09:50:56 PM
  •   Đã xem: 365

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thương mại ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/QĐ-HĐT của Hội đồng trường Đại học Thương mại ngày 18/01/2021; Nghị quyết số 90/NQ-ĐU ngày 24/02/2021 của Đảng ủy Trường Đại học Thương mại và Nghị quyết số 09/QĐ-HĐT ngày 24/02/2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại về việc thông qua kế hoạch thực hiện quy trình nhân sự Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2021-2026;

Đại diện lãnh đạo nhà Trường trao hợp đồng cho Trưởng các đơn vị, bộ môn và các ứng viên trúng tuyển

Lễ trao hợp đồng và bàn giao ứng viên trúng tuyển cho Trưởng các đơn vị, bộ môn năm 2021

  •   04/03/2021 03:12:07 AM
  •   Đã xem: 305

Sáng ngày 04/3/2021, tại Hội trường H3 trường Đại học Thương mại đã long trọng tổ chức lễ trao hợp đồng và bàn giao ứng viên trúng tuyển cho Trưởng các đơn vị, Bộ môn có ứng viên trúng tuyển.

PGS,TS. Nguyễn Hoàng - Tân Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại phát biểu trong buổi lễ

Lễ công bố Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2020 – 2025

  •   25/02/2021 04:50:46 AM
  •   Đã xem: 615

14h30 ngày 25/2/2021, Trường Đại học Thương mại đã long trọng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025 với PGS,TS. Nguyễn Hoàng.

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

  •   26/01/2021 03:30:38 AM
  •   Đã xem: 195

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2020

, . : 60