Quản lý Nhân sự - Tuyển dụng
Đại diện lãnh đạo nhà Trường trao hợp đồng cho Trưởng các đơn vị, bộ môn và các ứng viên trúng tuyển

Lễ trao hợp đồng và bàn giao ứng viên trúng tuyển cho Trưởng các đơn vị, bộ môn năm 2021

  •   04/03/2021 03:12:07 AM
  •   Đã xem: 473

Sáng ngày 04/3/2021, tại Hội trường H3 trường Đại học Thương mại đã long trọng tổ chức lễ trao hợp đồng và bàn giao ứng viên trúng tuyển cho Trưởng các đơn vị, Bộ môn có ứng viên trúng tuyển.

PGS,TS. Nguyễn Hoàng - Tân Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại phát biểu trong buổi lễ

Lễ công bố Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2020 – 2025

  •   25/02/2021 04:50:46 AM
  •   Đã xem: 774

14h30 ngày 25/2/2021, Trường Đại học Thương mại đã long trọng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025 với PGS,TS. Nguyễn Hoàng.

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

  •   26/01/2021 03:30:38 AM
  •   Đã xem: 258

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2020

Hội nghị thực hiện quy trình nhân sự Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị thực hiện quy trình nhân sự Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2020 - 2025

  •   23/01/2021 03:38:42 AM
  •   Đã xem: 247

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Công văn số 4633/BGDĐT-TCCB ngày 30/10/2020 và Công văn số 4905/BGDĐT-TCCB ngày 17/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhân sự Hiệu trưởng; Công văn số 5630/BGDĐT-TCCB ngày 25/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng; Nghị quyết số 05/QĐ-HĐT của Hội đồng trường Đại học Thương mại tại phiên họp thứ 4 ngày 16/01/2021; Ngày 20/01/2021, tại hội trường H3 và H1, Trường Đại học Thương mại đã triển khai 6 phiên Hội nghị, thông qua 7 bước theo Kế hoạch triển khai quy trình nhân sự Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

, . : 60