Quản lý của trường về tài sản
Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản công Trường ĐHTM

Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản công Trường ĐHTM

  •   10/12/2021 04:52:00 AM
  •   Đã xem: 183

Công văn 366/CV-DHTM v/v thẩm định giá tài sản ô tô

Công văn 366/CV-DHTM v/v thẩm định giá tài sản ô tô

  •   08/04/2021 03:36:00 AM
  •   Đã xem: 377

Thông báo thanh lý tài sản

Thông báo thanh lý tài sản

  •   21/08/2017 05:34:00 AM
  •   Đã xem: 1941

Thông báo về kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra hành chính hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông báo về kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra hành chính hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  •   18/01/2010 12:00:00 PM
  •   Đã xem: 1393

Thực hiện công văn số 07/BGDĐT-TTr ngày 07/01/2010 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của nhà trường.

, . : 60