Quản lý của trường về tài sản
Thông báo thanh lý tài sản

Thông báo thanh lý tài sản

  •   21/08/2017 05:34:00 AM
  •   Đã xem: 1642

Thông báo về kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra hành chính hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông báo về kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra hành chính hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  •   18/01/2010 12:00:00 PM
  •   Đã xem: 1160

Thực hiện công văn số 07/BGDĐT-TTr ngày 07/01/2010 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của nhà trường.

Phân công khu vực tổng vệ sinh toàn trường

Phân công khu vực tổng vệ sinh toàn trường

  •   05/11/2009 12:00:00 PM
  •   Đã xem: 1266

Thông báo bán thanh lý máy biến thế 320KWA

Thông báo bán thanh lý máy biến thế 320KWA

  •   26/04/2009 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 1078

Trường đại học Thương mại thực hiện bán thanh lý máy biến thế

, . : 60