Quản lý của trường về tài sản
Công văn 366/CV-DHTM v/v thẩm định giá tài sản ô tô

Công văn 366/CV-DHTM v/v thẩm định giá tài sản ô tô

  •   08/04/2021 03:36:00 AM
  •   Đã xem: 262

Thông báo thanh lý tài sản

Thông báo thanh lý tài sản

  •   21/08/2017 05:34:00 AM
  •   Đã xem: 1789

Thông báo về kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra hành chính hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông báo về kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra hành chính hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  •   18/01/2010 12:00:00 PM
  •   Đã xem: 1290

Thực hiện công văn số 07/BGDĐT-TTr ngày 07/01/2010 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của nhà trường.

, . : 60