Quản lý của trường về tài sản

Khu nội trú với việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2008-2009

Thứ tư - 08/04/2009 13:00
Là đơn vị trực tiếp phục vụ nơi ăn ở cho sinh viên (trong đó có sinh viên quốc tế), đối tượng phục vụ đa dạng nên ngay từ đầu năm học Ban quản lý KNT đã chủ động triển khai các hoạt động, giao việc cho các tổ công tác của đơn vị nhằm hoàn thành tốt công việc được giao.

      1- Đặc điểm tình hình của đơn vị:

            Là đơn vị trực tiếp phục vụ nơi ăn ở cho sinh viên (trong đó có sinh viên quốc tế), đối tượng phục vụ đa dạng nên ngay từ đầu năm học Ban quản lý KNT đã chủ động triển khai các hoạt động, giao việc cho các tổ công tác của đơn vị nhằm hoàn thành tốt công việc được giao.

      2- Tổ chức thực hiện:

- Quản lý và tổ chức phục vụ ăn – ở, sinh hoạt cho sinh viên nội trú (bao gồm các đối tượng sinh viên thuộc diện chính sách ưu tiên, vùng nông thôn khó khăn, SV quốc tế đào tạo theo Hiệp định và liên kết đào tạo) nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học, góp phần vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội.

- Tổ chức triển khai các nội dung của kế hoạch, giao kế hoạch cụ thể chi tiết đến từng bộ phận.

- Tổ chức kiểm tra và thực hiện:

  + Tiếp nhận và quản lý sinh viên vào nội trú, phối hợp và triển khai HĐ cung ứng chỗ ở cho SV với TTDVVHTT & Du lịch. Tiếp nhận và phục vụ SV quốc tế theo kế hoạch của trường, thu hồi chỗ ở hết hạn. Đánh giá kết quả thực hiện nội quy của SV nội trú vào sổ quản lý SV cuối kỳ, cuối năm. Thu tiền nhà ở, tiền điền - nước vượt định mức nộp về trường theo quy định.

  + Quản lý và kiểm tra sinh viên thực hiện nội quy, đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong khu nội trú.

  + Đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc, hành lang, cầu thang sân chơi, hệ thống cấp thoát nước…

  + Phối kết hợp với đơn vị chức năng làm tốt công tác phòng chống ma tuý, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, tổ chức các hoạt động thể thao, văn hoá, xây dựng “Phòng ở kiểu mẫu”…

3- Kết quả cụ thể:

- Mọi hoạt động đều tiến hành đúng lịch trình, đúng kế hoạch.

- Đặc biệt nổi lên 3 vấn đề lớn như sau:

* Công tác xây dựng đội ngũ CBCC:

- Năm 2008 đơn vị đã được nhà trường quan tâm cho tuyển và ký HĐLĐ với:

      + 03 đ/c làm công tác quản lý sinh viên (trong đó có 2đ/c là CV và 01đ/c là CS)

      + 03 đ/c là nhân viên kỹ thuật phục vụ ăn uống

- Đơn vị luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận

- Cử cán bộ tham gia các lớp học bồi dưỡng do trường tổ chức, tạo điều kiện và khuyến khích CBCC trong đơn vị tự học để nâng cao tay nghề và trình độ.

* Xây dựng và chấn chỉnh lại quy trình phục vụ bữa ăn cho sinh viên đạt tới mức:

- Bếp ăn Khu nội trú sinh viên đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Giá cả hợp lý, phù hợp với các đối tượng: Xây dựng suất ăn từ 4.000đ/suất –> 15.000đ/suất

- Phương thức phục vụ thuận tiện, nhanh gọn: Từ chỗ người bán hàng thu tiền trực tiếp và giao suất ăn thì nay sinh viên mua vé sau đó đến quầy nhận suất ăn.

- Số lượng sinh viên ăn tại bếp đã tăng từ 500 suất/ ngày lên ~ 1000 suất/ ngày

* Về công tác triển khai và xây dựng các dự án:

 Cơ bản đã xây dựng xong đề cương và khảo sát thực tế, hiện đang trong giai đoạn viết dự án.

  4- Kết luận:

     Nhận thức được trách nhiệm của đơn vị đối với công việc được giao, BQLKNT đã động viên CBCC quyết tâm hoàn thành kế hoạch công tác đã được BGH phê duyệt, lấy thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường.

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn/ là vi phạm bản quyền
, . : 60