Quản lý của trường về tài sản

Thông tin về thông qua kế hoạch mua sắm, xây dựng và sửa chữa năm 2009

Thứ ba - 07/04/2009 13:00
Ngày 6 tháng 3 năm 2009, phòng Quản trị đã bảo vệ kế hoạch mua sắm, xây dựng sửa chữa năm 2009 của trường đại học Thương mại.

Kế hoạch mua sắm thiết bị năm 2009 tập trung vào việc mua, lắp đặt thiết bị cho 21 phòng học đa chức năng, 01 phòng thực hành tin học, mua, trang cấp sửa chữa các trang thiết bị nhằm phục vụ công tác đào tạo và quản lí của Nhà trường. Kế hoạch xây dựng, sửa chữa các công trình tập trung vào xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình nhằm tiến tới phục vụ kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường; Triển khai dự án khu liên hiệp giảng đường C-D, xây dựng nhà sách trường đại học Thương mại, nâng cấp hội trường H1, cải tạo hệ thống thoát nước... Bên cạnh đó, tiến hành cải tạo sửa chữa các khu làm việc, khu giảng đường, phòng thực hành, hệ thống sân, đường, tường bảo vệ của Trường.

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn/ là vi phạm bản quyền
, . : 60