Quản lý của trường về tài sản

Thông tin về việc thực hiện kế hoạch tài chính năm học 2008 – 2009 của trường

Thứ tư - 08/04/2009 13:00
Từ tháng 02/2009, phòng Kế hoạch tài chính bắt đầu tiến hành xây dựng kế hoạch tài chính cho năm 2009

Các đơn vị trong trường đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện kế hoạch đã được giao cho nên về cơ bản tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2008 đã được thực hiện theo đúng kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm. Tổng thu hoạt động sự nghiệp của năm hoàn thành vượt 43% với số tiền tương ứng là: 24.959 triệu đồng.

Theo lịch trình dự kiến, phòng Kế hoạch tài chính đã tiến hành giao dự thảo kế hoạch tài chính cho các đơn vị trong Trường tư 22/03/2009 đến 26/03/2009. Sau khi các đơn vị đã đối chiếu và xác nhận các số liệu liên quan của đơn vị mình.Từ ngày 07/04/2009 đến ngày 10/04/2009, phòng Kế hoạch tài chính sẽ tiến hành giao kế hoạch tài chính năm 2009 cho các đơn vị.

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn/ là vi phạm bản quyền
, . : 60