Sách giáo trình
Quyết định số 1041/QĐ-ĐHTM ngày 23 tháng 6 năm 2022 về việc phê duyệt kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2022-2023

Quyết định số 1041/QĐ-ĐHTM ngày 23 tháng 6 năm 2022 về việc phê duyệt kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2022-2023

  •   24/06/2022 05:54:36 AM
  •   Đã xem: 265

Nhà trường đã ban hành quyết định số 1041/QĐ-ĐHTM ngày 23 tháng 6 năm 2022 về việc phê duyệt kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2022-2023.

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch biên soạn giáo trình, TLTK năm học 2021-2022

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch biên soạn giáo trình, TLTK năm học 2021-2022

  •   07/05/2021 12:16:28 AM
  •   Đã xem: 870

Nhà trường đã ban hành Thông báo số 479/TB-ĐHTM ngày 06/5/2021 về việc xây dựng kế hoạch biên soạn giáo trình, TLTK năm học 2021-2022

, . : 60