TUYỂN SINH

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học chính quy năm 2022 chương trình đào tạo chuẩn

Thứ năm - 15/09/2022 03:59
(Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022)
Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học chính quy năm 2022 chương trình đào tạo chuẩn
- Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;
Căn cứ Quyết định số 1683/QĐ-BGDĐT ngày 17/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022;
- Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 ban hành theo Quyết định số 994/QĐĐHTM ngày 17/06/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại;
- Căn cứ Thông báo số 908/TB-ĐHTM-HĐTS ngày 24/7/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2022;
- Căn cứ kết luận cuộc họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2022, ngày 15/9/2022 về việc xét điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.


Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thương mại thông báo:

1. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đối với các ngành (chuyên ngành) thuộc chương trìnhđào tạo chuẩn như sau:
 
 

2. Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển từ 8 giờ 00 ngày 16/09/2022 tại địa chỉ: https://nhaphoc.tmu.edu.vn/tra-cuu hoặc http://kqmb.hust.edu.vn

3. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo từ ngày 16/09/2022 đến trước 17 giờ 00 ngày 30/09/2022. Trường sẽ gửi Giấy báo trúng tuyển và nhập học qua đường bưu điện cho những thí sinh xác nhận nhập học trước 17 giờ 00 ngày 21/09/2022. Thí sinh xác nhận nhập học sau 17 giờ 00 ngày 21/09/2022 đến trước 17 giờ 00 ngày 30/09/2022, sẽ nhận Giấy báo trúng tuyển và nhập học tại Trường từ ngày 03/10/2022.

4. Thí sinh thực hiện nhập học trực tuyến trên hệ thống nhập học của Trường theo địa chỉ: https://nhaphoc.tmu.edu.vn từ ngày 19/09/2022 đến trước 17 giờ 00 ngày 30/09/2022 (theo Hướng dẫn nhập học năm 2022); nộp hồ sơ nhập học (bản cứng) trực tiếp tại Trường từ 03/10 đến 21/10/2022 (theo Kế hoạch số 1173/KH-ĐHTM ngày 14/09/2022 về kế hoạch nhập học đại học chính quy Khóa 58).

5. Thời gian bắt đầu học tập: 03/10/2022. Dự kiến khai giảng khóa học ngày 06/10/2022.

Thông tin liên hệ:
- Số điện thoại bộ phận tuyển sinh: 0857.288.882; 082.352.6868
- Số điện thoại bộ phận nhập học: 0913.271.662; 0915.677.586; 0913.015.775
- Email tuyển sinh: tuyensinh@tmu.edu.vn.

Xem thông báo chi tiết tại file đính kèm:

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ĐHCQ 2022, theo PT xét KQT THPT CTĐT chuẩn New Page 1
Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ĐHCQ 2022, theo PT xét KQT THPT CTĐT chuẩn New Page 2
Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ĐHCQ 2022, theo PT xét KQT THPT CTĐT chuẩn New Page 3
, . : 60