TUYỂN SINH

GIỚI THIỆU NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH – KHOA KHÁCH SẠN DU LỊCH (HỆ ĐẠI TRÀ)

Thứ sáu - 15/05/2020 04:22
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành là ngành học đòi hỏi sự năng động tối đa, bao gồm quá trình quản lý và điều hành du lịch, chịu trách nhiệm phân công công việc cho các hướng dẫn viên du lịch, nhận thông tin để phối hợp với các bộ phận, cơ quan chức năng giải quyết phát sinh, thiết kế các chương trình du lịch,... Với bề dày kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực du lịch và lữ hành, khoa Khách sạn - Du lịch là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này.
GIỚI THIỆU NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH – KHOA KHÁCH SẠN DU LỊCH (HỆ ĐẠI TRÀ)
86728810 2513700195402332 205685842071519232 n
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ, năng lực tự chủ và trách nhiệm. Cụ thể như sau:
* Về kiến thức: sinh viên đạt chuẩn kiến thức cơ bản về khoa học xã hi, chính trị và pháp luật, du lịch và khách sạn, đảm bảo kiến thức  của ngành và chuyên ngành đào tạo:
- Kiến thức cơ bản về khoa học xã hi, chính trị và pháp luật, du lịch và khách sạn.
- Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng về Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
- Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.
- Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong lĩnh vực quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
- Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động trong công ty lữ hành, đại lý du lịch và các loi hình kinh doanh dịch vụ du lịch.
 
86738723 2513700298735655 8100870162107858944 n
 
* Về kỹ năng: Sinh viên tt nghip đt chun các k năng chung căn bn ca ngành và k năng chuyên sâu ca chuyên ngành Qun tr dch v du lch và l hành, bao gm:
K năng ngh nghip:
- Thiết kế, trin khai, vn hành và đánh giá d án/phương án kinh doanh dch v du lch và l hành;
            - Thu thp, x lý thông tin đ gii quyết vn đ trong kinh doanh dch v du lch và l hành;
- Thc hành nhn thc v dch v du lch và l hành;
- Thc hành tác nghip ti các b phn điu hành, hướng dn du lch, th trường, các b phn khác trong doanh nghip l hành;
K năng tư duy, nghiên cu:
- Lp lun và gii quyết vn đ kinh tế, kinh doanh và qun lý;
            - Nghiên cu và khám phá tri thc v qun tr dch v du lch và l hành;
            - Tư duy theo h thng;
- Có kh năng làm vic đc lp và kh năng làm vic theo nhóm, hình thành, phát trin và lãnh đo nhóm;
            - Hình thành ý tưởng qun tr dch v du lch và l hành.
             K năng ngoi ng, tin hc:
- S dng tiếng Anh: Sinh viên sau khi tt nghip đt chun đu ra Tiếng Anh theo quy đnh ca Trường Đi hc Thương mi ti Quyết đnh s 979/QĐ-ĐHTM ngày 15/11/2016 (tương đương Bc 3 theo Thông tư 01/2014/TT-BGD&ĐT quy đnh v Khung năng lc ngoi ng 6 bc dùng cho Vit Nam.
            - S dng tin hc: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quyết định 634/QĐ-ĐHTM  ngày 26/9/2017.
K năng giao tiếp: S dng tng hp các k năng trong giao tiếp, biết lng nghe, tho lun, thuyết phc, chia s.
* Về thái độ: Sinh viên tốt nghiệp phải đạt chuẩn về thái độ, hành vi sau:
- Có ý thức công dân, chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước;
- Có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức phấn đấu vươn lên trở thành nhà quản trị du lịch giỏi, hoàn thành tốt các trách nhiệm công dân;
- Có trách nhiệm đối với công việc, đáp ứng các chuẩn mực đạo đức của nhà quản trị du lịch, có tác phong làm việc khoa học, thái độ làm việc đúng mực;
- Có khả năng cập nhật, phát triển và vận dụng các kiến thức quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành hiện đại, sáng tạo, linh hoạt trong công việc.
 
86776608 2513704062068612 9017092428439486464 n
 
86810221 2513704058735279 6666504815008284672 n
 
* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Có năng lc dn dt v chuyên môn, nghip v đã được đào to; có sáng kiến trong quá trình thc hin nhim v được giao; có kh năng t đnh hướng, thích nghi vi các môi trường làm vic khác nhau; t hc tp, tích lũy kiến thc, kinh nghim đ nâng cao trình đ chuyên môn nghip v; có kh năng đưa ra được kết lun v các vn đ chuyên môn, nghip v thông thường và mt s vn đ phc tp v mt k thut; có năng lc lp kế hoch, điu phi, phát huy trí tu tp th; có năng lc đánh giá và ci tiến các hot đng chuyên môn quy mô trung bình.
Một trong những thế mạnh của Khoa Khách sạn - Du lịch trong đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành là mối liên kết rộng và chặt chẽ với rất nhiều các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành như: CTCP Vinpearl, Các công ty dịch vụ thuộc Tập đoàn Sun Group như CTCP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà, CTCP Dịch vụ Cáp treo Fansipan, Langco Beach Resort, Sunrise Premium Beach Resort, Khách sạn Melia Hanoi, Crown Palaza West Hanoi, InterContinental Hanoi Westlake, Sheraton Hanoi, Hanoi Daewoo, Hanoi Tourism, CTCP Sunvina Travel, Open Tour,... và một số đối tác của Nhật Bản như Cookbiz; Suganuma Group; Pizza 4PS, Core Global Management, Rebun Hokkaido,…
Mạng lưới doanh nghiệp du lịch có quan hệ đối tác với Khoa liên tục được mở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên được tiếp cận với thực tiễn công việc tại doanh nghiệp, hoàn thiện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm làm việc và tăng cơ hội tìm kiếm việc làm khi ra trường. Những năm gần đây, Khoa Khách sạn - Du lịch đã đưa toàn bộ sinh viên đi thực tập, kiến tập tại các doanh nghiệp đối tác. Sinh viên sau kỳ kiến tập, thực tập hiểu rõ hơn về nghề nghiệp của mình, được tập luyện trong môi trường làm việc thực sự, hiểu sâu sắc hơn những kiến thức đã học trong nhà trường. Bên cạnh đó, sinh viên có nhiều cơ hội gặp gỡ và tạo dựng nhiều mối quan hệ mới với đồng nghiệp, với bạn bè, với khách hàng. Chính điều này sẽ góp phần quan trọng trong việc tạo nên mạng lưới quan hệ vững chắc trong lĩnh vực nghề nghiệp sau này của sinh viên. Khoa cũng xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan quản lý về du lịch, báo chí, phát thanh, truyền hình giúp sinh viên có cơ hội tham gia cộng tác viên, tham gia các chương trình truyền hình thực tế về văn hóa, du lịch. Khoa thường xuyên tổ chức các chương trình du lịch, các chuyến đi trải nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên trong khoa, ít nhất 2 lần/năm. Hàng năm, Khoa đã tổ chức các đợt kiến tập, thực tập hè để các sinh viên có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để phục vụ cho nghề nghiệp của mình sau này.
 
86809166 2513700778735607 406894090542645248 n
 
Sinh viên theo học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có cơ hội tham gia các hoạt động du lịch thông qua hệ thống các câu lạc bộ, trong đó nổi bật là Câu lạc bộ Du lịch (Tourism Club). Rất nhiều các hoạt động du lịch ý nghĩa được Câu lạc bộ tổ chức dưới sự quản lý của Khoa.
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có khả năng và cơ hội làm việc phù hợp ở các loại hình và tổ chức doanh nghiệp du lịch và lữ hành, các loại hình doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn, thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và sở hữu trí tuệ; các bộ phận quản trị và hoạt động thương mại ở các loại hình doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh; các bộ phận R & D ở các tổ chức kinh tế, tổ chức phi lợi nhuận, các viện nghiên cứu, các trường trung học, cao đẳng, đại học; các bộ phận có liên quan đến quản lý thị trường và thương mại ở các cơ quan quản lý nhà nước các cấp.
 
87144465 2513700198735665 2442132857070551040 n

Theo thống kê của Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch), mỗi năm toàn ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cần thêm gần 40.000 lao động. Tuy nhiên, lượng sinh viên chuyên ngành này ra trường chỉ khoảng 15.000 người/năm, trong đó chỉ có hơn 12% có trình độ cao đẳng, đại học trở lên. Chính nhu cầu cao về nhân lực đã tạo ra cơ hội lựa chọn việc làm phong phú cho các cử nhân ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với mức lương khởi điểm hấp dẫn, khoảng 8-10 triệu đồng/tháng cùng với chế độ ưu đãi tốt.
Với những điểm nổi bật trong cơ hội việc làm, thực tập, chương trình đào tạo, chất lượng giảng dạy…, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành do Khoa Khách sạn – Du lịch, Trường Đại học Thương mại quản lý đào tạo đã, đang và sẽ là lựa chọn hàng đầu của nhiều học sinh và phụ huynh trong cả nước.
Website Khoa Khách sạn - Du lịch, Trường Đại học Thương mại : http://ksdl.tmu.edu.vn/
Fanpage Khoa Khách sạn - Du lịch, Trường Đại học Thương mại: https://www.facebook.com/Khoakhachsandulich/
 
87302432 2513700312068987 1376252725892743168 n
 Từ khóa: gtchuyennganh2020
, . : 60