TUYỂN SINH
Trường Đại học thương mại thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2007

Trường Đại học thương mại thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2007

  •   15/01/2007 12:00:00 PM
  •   Đã xem: 798

1. Chuyên ngành đào tạo: - Thạc sỹ: + Quản lý kinh tế, Mã số 60 34 01 - Tiến sỹ: + Quản lý kinh tế, Mã số 60 34 01 01 + Thương mại, Mã số 60 34 10 + Thương mại, Mã số 60 34 10 01 + Kế toán, Mã số 60 34 30

Tuyển sinh hệ hoàn chỉnh kiến thức năm học 2006 – 2007

Tuyển sinh hệ hoàn chỉnh kiến thức năm học 2006 – 2007

  •   28/09/2006 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 688

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2006 – 2007, ngày 23/9/2006 trường Đại học Thương mại đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh hệ hoàn chỉnh kiến thức.

Thông báo tuyển sinh Đại học tại chức năm 2006

Thông báo tuyển sinh Đại học tại chức năm 2006

  •   26/03/2006 12:00:00 PM
  •   Đã xem: 1076

Thực hiện kế hoạch của trường về tuyển sinh Đại học tại chức năm 2006, khoa Tại chức thông báo như sau:

, . : 60