Thư mời viết bài Hội Thảo
Logo DHTM 3

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”

  •   19/05/2022 10:38:06 PM
  •   Đã xem: 933

Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0” do Trường Đại học Thương mại phối hợp với Học viện Viettel và một số đối tác nước ngoài đồng tổ chức.

Logo DHTM 3

Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc tế thường niên "Các nhà khoa học trẻ của các trường khối Kinh tế & Kinh doanh 2022" (ICYREB 2022)

  •   19/05/2022 10:35:24 PM
  •   Đã xem: 332

Trường Đại học Thương mại phối hợp với 9 trường Đại học, Học viện đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc tế thường niên "Các nhà khoa học trẻ của các trường khối Kinh tế & Kinh doanh 2022" (ICYREB 2022).

Giấy mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia 2022 với chủ đề “Chuyển đổi số trong hoạt động Marketing và kinh doanh hiện đại”

Giấy mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia 2022 với chủ đề “Chuyển đổi số trong hoạt động Marketing và kinh doanh hiện đại”

  •   18/04/2022 07:12:20 AM
  •   Đã xem: 581

Trong bối cảnh kinh doanh mới hiện nay và sự phát triển nhanh của các yếu tố, lực lượng môi trường số, các ứng dụng, công nghệ kỹ thuật số trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang phát triển nhanh chóng và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, nhiều doanh nghiệp đã nhận thấy sự cấp thiết của việc điều chỉnh hoạt động kinh doanh và marketing để phù hợp hơn với xu thế và bối cảnh mới. Chuyển đổi số là một trong những giải pháp then chốt giúp các doanh nghiệp từ duy trì hoạt động đến tăng trưởng và bứt phá trên thị trường. Tuy nhiên, chuyển đổi số một cách hiệu quả hiện đang là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp.

, . : 60