Thư mời viết bài Hội Thảo
Hội thảo Khoa học Quốc tế "The 2019 UEH International Conference on Business and Finance"

Hội thảo Khoa học Quốc tế "The 2019 UEH International Conference on Business and Finance"

  •   12/04/2019 03:26:39 AM
  •   Đã xem: 459

Hội thảo Khoa học Quốc tế "The 2019 UEH International Conference on Business and Finance" sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 8 năm 2019 tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Hội thảo hướng đến các nghiên cứu trong tất cả lĩnh vực liên quan đến Kinh doanh và Tài chính,...

Logo DHTM 3

thư mời viết bài tham gia Hội thảo khoa học “ Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển”

  •   12/04/2019 03:22:08 AM
  •   Đã xem: 255

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Trường Đại học Nha Trang (01/8/1959-01/8/2019) tiền thân là Trường Đại học Thuỷ sản, Nhà trường sẽ tổ chức Hội thảo khoa học “Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển” vào ngày 31/7/2019.
Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính đề nghị giảng viên, nhà khoa học của Quý đơn vị tham gia viết bài và tham dự Hội thảo.

Logo DHTM 3

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế: " Hiệu lực, hiệu quả chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục: Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng ở Việt Nam"

  •   05/04/2019 05:32:31 AM
  •   Đã xem: 261

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế: " Hiệu lực, hiệu quả chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục: Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng ở Việt Nam"

Logo DHTM 3

Thư mời tham luận Hội thảo quốc tế: “ Thách thức toàn cầu và ứng phó của địa phương: chuyển đổi quan hệ lao động công nghiệp và khung pháp lý tại Việt Nam và các nền kinh tế mới nổi”.

  •   05/04/2019 02:02:42 AM
  •   Đã xem: 199

Trường Đại học Luật TP. HCM và Viện KHXH vùng Nam Bộ tổ chức Hội thảo quốc tế: “ Thách thức toàn cầu và ứng phó của địa phương: chuyển đổi quan hệ lao động công nghiệp và khung pháp lý tại Việt Nam và các nền kinh tế mới nổi”.

, . : 60