Thư mời viết bài Hội Thảo

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc gia 2022 với chủ đề “Chuyển đổi số trong hoạt động Marketing và kinh doanh hiện đại”

Thứ năm - 30/12/2021 02:38
Chuyển đổi số (Digital Transformation) trong kinh doanh là quá trình sử dụng các công nghệ kỹ thuật số để tạo ra – hoặc điều chỉnh phương thức, các quy trình kinh doanh, văn hóa và trải nghiệm khách hàng để đáp ứng các thay đổi kinh doanh và yêu cầu của thị trường và thị trường trong thời đại số. Quá trình chuyển đổi số được phân nhóm theo 03 cấp độ: số hóa, đổi mới sáng sạo mô hình hoạt động số, chuyển đổi toàn diện tổ chức.

Trong bối cảnh kinh doanh mới hiện nay và sự phát triển nhanh của các yếu tố, lực lượng môi trường số, các ứng dụng, công nghệ kỹ thuật  số trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang phát triển nhanh chóng và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, nhiều doanh nghiệp đã nhận thấy sự cấp thiết của việc điều chỉnh hoạt động kinh doanh và marketing để phù hợp hơn với xu thế và bối cảnh mới. Chuyển đổi số là một trong những giải pháp then chốt giúp các doanh nghiệp từ duy trì hoạt động đến tăng trưởng và bứt phá trên thị trường. Tuy nhiên, chuyển đổi số một cách hiệu quả hiện đang là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp. Khoa Marketing trường Đại học Thương mại phối hợp với Khoa Marketing trường Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia 2022 với chủ đề “Chuyển đổi số trong hoạt động Marketing và kinh doanh hiện đại” nhằm tập hợp, chia sẻ các vấn đề lý luận và thực tiễn và của các hoạt động marketing và kinh doanh trong quá trình chuyển đổi số ở trong nước và trên thế giới.
Hội thảo dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3, năm 2022 tại Trường Đại học Thương mại. Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các giảng viên, các đối tác, các nghiên cứu sinh và các học viên viết bài và tham dự Hội thảo. Hội thảo tập trung vào các nội dung của hoạt động marketing và kinh doanh hiện đại trong quá trình chuyển đổi số bao gồm:
  1. Bối cảnh, cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp, địa phương với chuyển đổi số
  2. Những thay đổi của thị trường, khách hàng và đối tác kinh doanh trong xu thế chuyển đổi số
  3. Các mô hình kinh doanh và doanh nghiệp chuyển đổi số, kinh doanh và marketing dựa trên dữ liệu và đặc biệt là dữ liệu lớn (big data)
  4. Các vấn đề của kinh doanh số, marketing số, thương hiệu số
  5. Chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh
  6. Chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hiệu quả marketing, tiết kiệm chi phí giảm rủi ro, gia tăng kết quả đầu ra của các hoạt động
  7. Kinh nghiệm chuyển đổiI số các hoạt động, các công cụ kinh doanh và marketing
  8. Chuyển đổi số trong hoạt động kinh trong của chuỗi cung ứng, các hoạt động logistics
  9. Những vấn đề kinh tế, thương mại, quản lý khác như tài chính, thương mại điện tử, hệ thống thông tin và nhân lực...  trong hoạt động chuyển đổi số
Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt, theo đúng Quy định về Bài viết đăng kỷ yếu Hội thảo khoa học (được đính kèm). Toàn văn bài viết xin gửi về Khoa Marketing – Trường Đại học Thương Mại 01 bản cứng và 01 bản mềm theo địa chỉ email: khoamarketingdhtm@tmu.edu.vn trước ngày 28.02.2022.
Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn!
Thư mời viết bài :Tải tại đây
Thể thức viết bài: Tải tại đây
, . : 60