Thư mời viết bài Hội Thảo

Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc tế thường niên "Các nhà khoa học trẻ của các trường khối Kinh tế & Kinh doanh 2022" (ICYREB 2022)

Thứ năm - 19/05/2022 22:35
Trường Đại học Thương mại phối hợp với 9 trường Đại học, Học viện đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc tế thường niên "Các nhà khoa học trẻ của các trường khối Kinh tế & Kinh doanh 2022" (ICYREB 2022).
Với mục đích bồi dưỡng và phát triển đội ngũ các nhà nghiên cứu trẻ có năng lực nhằm hướng tới những nghiên cứu khoa học ngang tầm khu vực và quốc tế, Trường Đại học Thương mại phối hợp với 9 trường Đại học, Học viện đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc tế thường niên "Các nhà khoa học trẻ của các trường khối Kinh tế & Kinh doanh 2022" (ICYREB 2022). Thông tin về Hội thảo như sau:

Thời hạn nhận bài: 15/08/2022.
Địa chỉ website Hội thảo (dự kiến): icyreb2022.sciencesconf.org 
Email giải đáp thắc mắc và Nhận bài viết tham dự Hội thảo:   icyreb2022.ueb@vnu.edu.vn
Thời gian dự kiến tổ chức: 28/10/2022.
Địa điểm:  Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Kính đề nghị  cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên trẻ và học viên tham gia viết bài Hội thảo.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo tại website, hoặc gửi thư về địa chỉ email ở trên để được giải đáp.
, . : 60