Văn bản quản lý
Quyết định về việc đổi tên một số khoa, bộ môn và chuyên ngành đào tạo Trường Đại học Thương mại

Quyết định về việc đổi tên một số khoa, bộ môn và chuyên ngành đào tạo Trường Đại học Thương mại

  •   17/11/2016 12:00:00 PM
  •   Đã xem: 2404

Quyết định đổi tên các khoa, bộ môn và chuyên ngành đào tạo trường Đại học Thương mại - 15/11/2016 Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 928/QĐ-ĐHTM ngày 10/11/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại về việc đổi tên một số khoa, bộ môn của trường và Quyết định số 929/QĐ-ĐHTM ngày 10/11/2016 về việc đổi tên một số chuyên ngành đào tạo. Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm

Quyết định chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên đại học hệ chính quy từ khoa 2016 (khóa 52)

Quyết định chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên đại học hệ chính quy từ khoa 2016 (khóa 52)

  •   14/11/2016 12:00:00 PM
  •   Đã xem: 3211

Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 979/QĐ-ĐHTM ngày 15/11/2016 của Hiệu trường trường Đại học Thương mại về việc chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên đại học hệ chính quy từ khóa 2016 (khóa 52).

Quyết định đổi tên các khoa, bộ môn và chuyên ngành đào tạo trường Đại học Thương mại

Quyết định đổi tên các khoa, bộ môn và chuyên ngành đào tạo trường Đại học Thương mại

  •   14/11/2016 12:00:00 PM
  •   Đã xem: 2591

Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 928/QĐ-ĐHTM ngày 10/11/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại về việc đổi tên một số khoa, bộ môn của trường và Quyết định số 929/QĐ-ĐHTM ngày 10/11/2016 về việc đổi tên một số chuyên ngành đào tạo. Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm

Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

  •   09/06/2014 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 1752

, . : 60