Văn bản quản lý
Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học Thương mại

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học Thương mại

  •   30/03/2011 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 1451

Ngày 4/3/2011, Hiệu trưởng trường đại học Thương mại đã ký Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

Quy định thực hiện chế độ và định mức công tác đối với giáo viên cơ hữu trường đại học Thương mại

Quy định thực hiện chế độ và định mức công tác đối với giáo viên cơ hữu trường đại học Thương mại

  •   30/03/2011 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 1256

Ngày 4/3/2011, Hiệu trưởng trường đại học Thương mại đã ký Quyết định ban hành Quy định thực hiện chế độ và định mức công tác đối với giáo viên cơ hữu trường đại học Thương mại.

Chương trình hành động

Chương trình hành động

  •   18/04/2010 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 1337

, . : 60