Văn bản quản lý
Quyết định về việc ban hành Chương trình GD hệ chính quy trình độ ĐH theo hệ thống tín chỉ chuyên ngành Quản trị thương hiệu thuộc ngành QTKD

Quyết định về việc ban hành Chương trình GD hệ chính quy trình độ ĐH theo hệ thống tín chỉ chuyên ngành Quản trị thương hiệu thuộc ngành QTKD

  •   21/01/2010 12:00:00 PM
  •   Đã xem: 1379

Ngày 15/01/2010, Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại đã ký quyết định ban hành chương trình đào tạo đại học mới: Quản trị Thương hiệu. Chuyên ngành đào tạo mới này chính thức được tuyển sinh từ năm 2010

Chương trình đào tạo đại học chính quy 2 chuyên ngành mới: Luật Thương mại và Quản trị nguồn nhân lực thương mại thuộc ngành Quản trị kinh doanh

Chương trình đào tạo đại học chính quy 2 chuyên ngành mới: Luật Thương mại và Quản trị nguồn nhân lực thương mại thuộc ngành Quản trị kinh doanh

  •   28/05/2009 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 1441

Ngày 28/5/2009, Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại đã ký quyết định ban hành chương trình đào tạo đại học chính quy 2 chuyên ngành mới: Luật Thương mại và Quản trị nguồn nhân lực thương mại thuộc ngành Quản trị kinh doanh, đồng thời Hiệu trưởng cũng đã phân công các học phần mới trong 2 chương trình đào tạo cho các bộ môn đảm nhiệm để triển khai tổ chức đào tạo từ năm học 2009 - 2010

“Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”

“Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”

  •   07/04/2009 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 1760

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”.

, . : 60