Các tổ chức - đoàn thể Nhà trường
Tổ Công đoàn phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục báo cáo tình hình tham gia Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm học 2021 – 2022

Tổ Công đoàn phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục báo cáo tình hình tham gia Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm học 2021 – 2022

  •   13/05/2022 09:22:02 AM
  •   Đã xem: 124

Hưởng ứng Kế hoạch số 97/KH-CĐ ngày 10/11/2021 của Công đoàn trường ĐHTM về triển khai kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Công đoàn với phong trào lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học”, tổ Công đoàn phòng KT&ĐBCLGD đã đăng ký nội dung “ Phong trào xanh – sạch – đẹp”. Tổ Công đoàn và chính quyền đơn vị đã phối hợp vận động toàn thể 22/22 (100%) công đoàn viên đơn vị nhiệt tình hưởng ứng và tham gia.

Đại hội Hội Cựu chiến binh Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội Hội Cựu chiến binh Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2022-2027

  •   22/04/2022 04:32:09 PM
  •   Đã xem: 97

Sáng ngày 22/04/2022, Trường Đại học Thương mại đã long trọng tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Thông báo v/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19  trong tình hình mới

Thông báo v/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới

  •   17/04/2022 05:56:44 PM
  •   Đã xem: 156

- Thực hiện Kế hoạch số 353/KH-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 29/3/2022, Kế hoạch tổng thể của ngành Giáo dục thích ứng với tình hình dịch COVID-19, đảm bảo tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng;
- Căn cứ nội dung công văn số 1909/BYT-DP ngày 15/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần;

, . : 60