Chương trình đào tạo
Quy định thực hiện chế độ và định mức công tác đối với giáo viên cơ hữu trường đại học Thương mại

Quy định thực hiện chế độ và định mức công tác đối với giáo viên cơ hữu trường đại học Thương mại

  •   30/03/2011 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 1256

Ngày 4/3/2011, Hiệu trưởng trường đại học Thương mại đã ký Quyết định ban hành Quy định thực hiện chế độ và định mức công tác đối với giáo viên cơ hữu trường đại học Thương mại.

Chương trình hành động

Chương trình hành động

  •   18/04/2010 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 1337

Quyết định về việc ban hành Chương trình GD hệ chính quy trình độ ĐH theo hệ thống tín chỉ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp thuộc ngành QTKD

Quyết định về việc ban hành Chương trình GD hệ chính quy trình độ ĐH theo hệ thống tín chỉ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp thuộc ngành QTKD

  •   21/01/2010 12:00:00 PM
  •   Đã xem: 1427

Ngày 15/01/2010, Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại đã ký quyết định ban hành chương trình đào tạo đại học mới: Quản trị Kinh doanh tổng hợp. Chuyên ngành đào tạo mới này chính thức được tuyển sinh từ năm 2010

, . : 60