Chương trình đào tạo
Trường Đại học Thương mại mở ngành đào tạo Quản trị nhân lực trình độ thạc sĩ

Trường Đại học Thương mại mở ngành đào tạo Quản trị nhân lực trình độ thạc sĩ

  •   24/02/2017 02:44:33 AM
  •   Đã xem: 1435

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, sở hữu đội ngũ nhân lực trình độ cao, có kiến thức, có kĩ năng và động cơ đúng đắn ngày càng được coi trọng và xác định là một lợi thế cạnh tranh của tổ chức, doanh nghiệp và đất nước. Vẫn còn một khoảng cách lớn giữa nhu cầu và khả năng cung ứng về nhân lực ngành Quản trị nhân lực trình độ cao để có thể đáp ứng được yêu cầu của công cuộc phát triển đất nước nói chung và thành phố Hà nội nói riêng cho hiện tại và theo quy hoạch.

Chương trình đào tạo Thạc sĩ của Trường Đại học Thương mại

Chương trình đào tạo Thạc sĩ của Trường Đại học Thương mại

  •   24/02/2017 02:43:35 AM
  •   Đã xem: 3372

Nhà trường đã có Quyết định 723/QĐ-ĐHTM ngày 19/10/2017 về việc điều chỉnh chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ Thạc sĩ theo hệ thống tín chỉ.

Chương trình đào tạo Tiến sĩ của Trường Đại học Thương mại

Chương trình đào tạo Tiến sĩ của Trường Đại học Thương mại

  •   24/02/2017 02:42:52 AM
  •   Đã xem: 1358

Nhà trường đã có Quyết định 808/QĐ-ĐHTM ngày 23/11/2017 về việc điều chỉnh chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành trình độ tiến sĩ theo hệ thống tín chỉ.

, . : 60