Đại học Chính quy

Quyết định đổi tên các khoa, bộ môn và chuyên ngành đào tạo trường Đại học Thương mại

Thứ hai - 14/11/2016 12:00
Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 928/QĐ-ĐHTM ngày 10/11/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại về việc đổi tên một số khoa, bộ môn của trường và Quyết định số 929/QĐ-ĐHTM ngày 10/11/2016 về việc đổi tên một số chuyên ngành đào tạo. Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn/ là vi phạm bản quyền
, . : 60