Đại học Liên thông - Bằng 2 - Vừa học vừa làm
THÔNG  BÁO NHẬP HỌC ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT TUYỂN SINH THÁNG 10/2021

THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT TUYỂN SINH THÁNG 10/2021

  •   05/11/2021 12:01:07 AM
  •   Đã xem: 3492

Thông báo nhập học và mẫu phiếu kê khai thông tin sinh viên hệ vừa làm vừa học đợt tuyển sinh tháng 10/2021

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA  HỌC  - ĐỢT THÁNG 10/2021

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC - ĐỢT THÁNG 10/2021

  •   04/11/2021 11:55:22 PM
  •   Đã xem: 2145

Quyết định quy định điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học - Đợt tháng 10/2021

THÔNG BÁO KÉO DÀI THỜI GIAN NHẬP HỌC

THÔNG BÁO KÉO DÀI THỜI GIAN NHẬP HỌC

  •   16/06/2021 09:30:07 PM
  •   Đã xem: 2329

, . : 60