Đại học Liên thông - Bằng 2 - Vừa học vừa làm

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT T6.2021

Thứ bảy - 05/06/2021 01:31
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT T6.2021
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN VÀ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC, HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT XÉT TUYỂN THÁNG 6.2021
1. Điểm chuẩn hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học
                          
 
    STT Ngành
(chuyên ngành đào tạo)
Điểm trúng tuyển Số thí sinh trúng tuyển
1 Liên thông từ cao đẳng lên đại học Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) 2.01 49
2 Liên thông từ cao đẳng lên đại học Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) 2.20 30
2. Điểm chuẩn hệ vừa làm vừa học
 
STT Ngành
(chuyên ngành đào tạo)
Điểm trúng tuyển Số thí sinh trúng tuyển
1 Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) 15.73 30
, . : 60